VVD Lansingerland

Is de begroting 2018-2021 goed genoeg om Lansingerland mooi en gezond de toekomst in te helpen?

Tijdens de Vergadering Commissie Algemeen Bestuur op 24 okt hebben alle partijen in de raad hun visie op de financiële begroting 2018 geven. Hierbij de visie van de VVD verwoordt door Kathy Arends.

Voorzitter, wij zijn toe aan de oordeelvorming over de laatste begroting van dit college. Met begrotingen kijk je voorwaarts, en we kunnen dus stellen dat het college hier de aanzet geeft tot beleid dat ze zelf niet meer zal uitvoeren. Een ander college en een andere raad zullen met deze cijfers moeten werken. Dat maakt ons des te kritischer, al willen we tegelijk het college hartelijk danken voor het werk van de afgelopen jaren.

Eerst maar een paar financiële kanttekeningen bij een document wat tenslotte over de centjes gaat.

De eenmalige daling van de afvalstoffenheffing ten laste van de egalisatiereserve beschouwen wij als een vroeg verkiezingsstuntje, dit is een sigaar uit eigen doos want de inwoners hebben simpelweg te veel afvalstofheffing betaald. 

Bij de Kadernota 2018 pleitte de VVD tevergeefs tegen de extra buffer van 1 miljoen euro. Nu laat het college deze buffer zelf ook los. Het batig saldo bedraagt immers tot nu toe ieder jaar miljoenen euro’s, een extra buffer is dus niet nodig.

Over de onroerendzaakbelasting. Wij hamerden al eerder op een zodanige tariefsverlaging van de OZB dat ondanks de stijging van de WOZ-waarde toch een beloofde 3% verlaging van OZB-aanslag resulteert; het tarief gaat ruim 6,3% omlaag en daarmee wordt de stijging van de WOZ-waarde inderdaad gecompenseerd. Namens de VVD wil ik het college dan ook bedanken voor het nakomen van de belofte. Wat de VVD betreft gaan we er in de volgende raadsperiode werk van maken om de totale lokale lasten te laten zakken naar in elk geval het landelijke gemiddelde.

Download de bijlage voor de volledige tekst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *