VVD Lansingerland

De VVD vindt filerijden in en rond onze dorpen onacceptabel. We willen dat de vertraging om het eigen dorp in of uit te komen maximaal vijf minuten bedraagt. Er moet voldoende ruimte zijn voor fietsen, auto’s en wandelen en voor nieuwe concepten zoals deelscooters, deelauto’s en fijnmazig openbaar vervoer. We gaan voor de best mogelijke doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en het openbaar vervoer.

Verkeersveiligheid heeft voor ons absolute prioriteit. We richten onze straten en wijken veilig in, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs. Dat doen we in samenwerking met ouders, buurtbewoners en belangengroepen. We gaan voor nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken. De VVD heeft er al voor gezorgd dat de verkeersveiligheid op de agenda staat van de gemeente. Ook hebben we ons sterk gemaakt voor de verbetering van de rotondes op de Boterdorpseweg en de Klapwijkseweg.

Rondom scholen, sportparken en op belangrijke routes van en naar school zorgen we voor de grootst mogelijke verkeersveiligheid.

Zaken die de komende tijd aangepakt moeten worden, zijn de verkeersveiligheid op gebiedsontsluitingswegen zoals de Bergweg-Noord en de Jacob Marislaan en de ontsluiting van de Gouden Griffelbuurt en de Meerpolder in Berkel en Rodenrijs.

De VVD wil een masterplan voor de hele verkeerssituatie in Lansingerland. Hierin moeten knopen zijn doorgehakt over de toekomstige wegen voor alle soorten van verkeer, inclusief veilige fietspaden voor onze jeugd en de routering van vrachtverkeer naar bedrijfsterreinen en winkelcentra.

Er zijn op de N209 de afgelopen jaren afschuwelijke verkeersongelukken gebeurd. De gemeente moet de provincie op haar verantwoordelijkheid blijven wijzen om de verkeersveiligheid en doorstroming op de N209 nu eindelijk te verbeteren. Wij als lokale VVD blijven onze collega’s bij de provincie en het Rijk erop aanspreken.

Gedrag en bewuste deelname aan het verkeer zijn belangrijke onderdelen van verkeersveiligheid. We investeren dan ook in voorlichting aan weggebruikers en in het bijzonder kinderen in samenwerking met de scholen en sportverenigingen door het opzetten en ondersteunen van campagnes over verkeersregels, gedrag en verkeersveiligheid.

Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de belbus moeten goed toegankelijk zijn voor alle dorpen, ook als je in Bleiswijk woont. De gemeente moet zich namens onze inwoners sterk maken bij de vervoersbedrijven voor goede verbindingen. Er moeten vanuit onze dorpen directe verbindingen zijn met de Randstadrail. Om fietsen aantrekkelijk te maken, zorgen we voor goede verbindingen binnen onze gemeente.

De VVD maakt zich sterk voor de Randstadrail (tram) tussen Lansingerland en Zoetermeer. Hiermee verbetert de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en kan de verkeersdruk op de wegen afnemen.

De VVD doet niet mee aan autootje pesten. Niet kunnen parkeren in de buurt van je eigen huis vinden wij onacceptabel. De gemeente zorgt voor voldoende parkeermogelijkheden in de wijken. Ook in nieuwe wijken zoals Wilderszijde. Pas als nieuwe ontwikkelingen zoals deelauto’s zich hebben bewezen (omdat het eigenautobezit afneemt) kunnen we normen aanpassen. Tot die tijd handhaven we de huidige, ruime parkeernormen.

De overlast van rondslingerende deelscooters moet worden verminderd. De VVD wil parkeerhubs waar deze scooters kunnen staan zodat de straat niet verrommelt en toegankelijk blijft. Met de aanbieders van deelscooters moeten hierover goede afspraken worden gemaakt.

Pakketbezorging groeit enorm. Om de overlast daarvan te verminderen wil de VVD graag ruimte geven aan nieuwe initiatieven zoals pakkethubs in de wijk en andere ideeën op het gebied van stadslogistiek.