VVD Lansingerland

De VVD vindt filerijden in en rond onze dorpen onacceptabel.
We willen dat de vertraging om het
eigen dorp in of uit te komen maximaal vijf minuten bedraagt. Er moet voldoende
ruimte zijn voor fietsen, auto’s en wandelen en voor nieuwe concepten zoals
deelscooters, deelauto’s en fijnmazig openbaar vervoer. We gaan voor de best
mogelijke doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en het openbaar
vervoer.

Verkeersveiligheid
heeft voor ons absolute prioriteit. We richten onze straten en wijken veilig in,
in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs. Dat doen we in
samenwerking met ouders, buurtbewoners en belangengroepen. We gaan voor nul
verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken. De VVD heeft er al voor gezorgd
dat de verkeersveiligheid op de agenda staat van de gemeente. Ook hebben we ons
sterk gemaakt voor de verbetering van de rotondes op de Boterdorpseweg en de Klapwijkseweg.

Rondom scholen,
sportparken en op belangrijke routes van en naar school zorgen we voor de
grootst mogelijke verkeersveiligheid.

Zaken die de komende tijd aangepakt moeten worden, zijn de
verkeersveiligheid op gebiedsontsluitingswegen
zoals de Bergweg-Noord en de Jacob Marislaan en de ontsluiting van de Gouden Griffelbuurt
en de Meerpolder in Berkel en Rodenrijs.

De VVD wil een masterplan
voor de hele verkeerssituatie in Lansingerland. Hierin moeten knopen zijn
doorgehakt over de toekomstige wegen voor alle soorten van verkeer, inclusief
veilige fietspaden voor onze jeugd en de routering van vrachtverkeer naar
bedrijfsterreinen en winkelcentra.

Er zijn op de N209
de afgelopen jaren afschuwelijke verkeersongelukken gebeurd. De gemeente moet
de provincie op haar verantwoordelijkheid blijven wijzen om de
verkeersveiligheid en doorstroming op de N209 nu eindelijk te verbeteren. Wij
als lokale VVD blijven onze collega’s bij de provincie en het Rijk erop
aanspreken.

Gedrag en bewuste deelname aan het verkeer zijn belangrijke
onderdelen van verkeersveiligheid. We investeren dan ook in voorlichting aan weggebruikers en in
het bijzonder kinderen in samenwerking met de scholen en sportverenigingen door
het opzetten en ondersteunen van campagnes over verkeersregels, gedrag en
verkeersveiligheid.

Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de belbus moeten
goed toegankelijk zijn voor alle dorpen, ook als je in Bleiswijk woont. De
gemeente moet zich namens onze inwoners sterk maken bij de vervoersbedrijven
voor goede verbindingen. Er moeten
vanuit onze dorpen directe verbindingen zijn met de Randstadrail. Om fietsen
aantrekkelijk te maken, zorgen we voor goede verbindingen binnen onze gemeente.

De VVD maakt zich sterk voor de Randstadrail (tram) tussen Lansingerland en Zoetermeer. Hiermee
verbetert de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en kan de verkeersdruk op
de wegen afnemen.

De VVD doet niet mee aan autootje pesten. Niet kunnen
parkeren in de buurt van je eigen huis vinden wij onacceptabel. De gemeente
zorgt voor voldoende parkeermogelijkheden
in de wijken. Ook in nieuwe wijken zoals Wilderszijde. Pas als nieuwe
ontwikkelingen zoals deelauto’s zich hebben bewezen (omdat het eigenautobezit
afneemt) kunnen we normen aanpassen. Tot die tijd handhaven we de huidige,
ruime parkeernormen.

De overlast van rondslingerende deelscooters moet worden verminderd. De VVD wil parkeerhubs waar
deze scooters kunnen staan zodat de straat niet verrommelt en toegankelijk
blijft. Met de aanbieders van deelscooters moeten hierover goede afspraken worden
gemaakt.

Pakketbezorging groeit enorm. Om de overlast daarvan te
verminderen wil de VVD graag ruimte geven aan nieuwe initiatieven zoals pakkethubs in de wijk en andere ideeën
op het gebied van stadslogistiek.