Doneer voor Fonds Gehandicaptensport!

Van 4 tot en met 10 april was de collecteweek van het Fonds Gehandicaptensport. Natuurlijk kwam de collectant ook langs bij ons raadslid en portefeuillehouder sport Marloes Draak. “In ons lokale verkiezingsprogramma staat dat minimaal 1% van het sportbudget van de gemeente naar gehandicaptensport moet gaan, om zo te ondersteunen dat iedereen die dat wil …

Doneer voor Fonds Gehandicaptensport! Lees meer »