VVD Lansingerland

Veiligheid

Motie wijkgericht werken promotie Buurttoezicht

Op Zaterdag 11 november vond in Bergschenhoek in de wijk Boterdorp een actie promotie Buurttoezicht plaats. Deze wijk heeft wel een Buurt-WhatsApp, maar heeft geen actieve Buurtwacht zoals andere wijken in Bergschenhoek. Afgelopen zomer heeft de VVD een motie ingediend om in Lansingerland voor ieder dorp een wijk gerichte actie te organiseren om Buurttoezicht te …

Motie wijkgericht werken promotie Buurttoezicht Lees verder »

Veiligheid staat hoog op het verkiezingsprogramma

We wonen met plezier in een gáve gemeente en dat willen we graag zo houden.Onze prachtige gemeente is helaas de onschuld voorbij. In Lansingerland wordt drugs gedeald, wordtveelvuldig ingebroken, worden mensen bedreigd en kunnen we zeggen dat er veel veranderd is deafgelopen tijd en daarom wil de VVD meer doen aan veiligheid. De VVD wil …

Veiligheid staat hoog op het verkiezingsprogramma Lees verder »

Kathy Arends lijsttrekker en verkiezingsprogramma vastgesteld

Kathy Arends, de fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad, is aangewezen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Tegelijk is het verkiezingsprogramma vastgesteld, met daarin 15 ambities die de VVD heeft voor Lansingerland, zodat we de gave gemeente die we nu hebben ook behouden en op een aantal punten kunnen verbeteren. Een …

Kathy Arends lijsttrekker en verkiezingsprogramma vastgesteld Lees verder »

Bijdrage Kadernota VVD Lansingerland

Bijdrage raad Kadernota 29 juni 2017 VVD (Kathy Arends) Fietsveiligheid De discussie over fietsveiligheid in onze gemeente duurt de VVD veel te lang. Na jarenlange discussies en zorgen van inwoners en schoolbesturen is er nu een concreet plan van aanpak voor de Planetenweg en de Oostersingel, en daar is de VVD blij mee. Maar voor …

Bijdrage Kadernota VVD Lansingerland Lees verder »

Gemeentebegroting: VVD-steun voor burgemeester en politie bij aanpak treiterjeugd

Voorzitter, De inwoners van onze gemeente hebben gesproken. Slechts 18 procent heeft vertrouwen in de manier waarop onze gemeente wordt bestuurd. Relativering van de uitkomst van het rapport is niet op zijn plaats, want Lansingerland scoort significant slechter dan het landelijk gemiddelde. De raad én het college voelen zich naar ik aanneem aangesproken door het …

Gemeentebegroting: VVD-steun voor burgemeester en politie bij aanpak treiterjeugd Lees verder »