VVD Lansingerland

Lansingerlandse VVD wil uitstel lokale belastingen voor ondernemers

(Door: Mauriel van As)
De Lansingerlandse VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame- en Precariobelasting).

Het Corona-virus waart rond door ons land en onze gemeente. Dit raakt veel inwoners, maar zeker ook Lansingerlandse ondernemers beginnen nu de gevolgen te ondervinden. En er zijn ook ondernemers die de gevolgen nog zullen gaan voelen. Kortom, een groot probleem dat op onze gemeente afstevent, gezien het aantal bedrijven en zelfstandigen dat in onze gemeente is gevestigd.

Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

De Lansingerlandse VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame- en Precariobelasting).

Ondernemers hebben door de Corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten. Daardoor hebben ze nu vooral problemen met liquiditeit. Het zou enorm helpen als ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van deze belastingen. In dezelfde lijn krijgen ondernemers bij de belastingdienst uitstel van BTW en andere belastingen.

Daarom hebben Ed van Santen en Mauriel van As namens de Lansingerlandse VVD aan het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd of het mogelijk is om uitstel van betalingen van lokale belastingen te krijgen voor ondernemers. Daarnaast hebben zij vragen gesteld over de maatregelen en mogelijke hulp en ondersteuning voor ondernemers en inwoners.

De door de Lansingerlandse VVD fractie gestelde vragen:

Het college wordt verzocht de volgende vragen met spoed schriftelijk te beantwoorden:

De VVD vindt dat we Lansingerlandse ondernemers zoveel als mogelijk moeten steunen door hen uitstel van betaling van lokale belastingen te geven.

1.        Is de gemeente bereid aan te sluiten bij het voorstel van de Rijksoverheid om uitstel van betaling omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting door te voeren en dus de ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor de aanslag onroerendzaakbelasting en eventuele overige belastingen? Dit om voor elkaar te krijgen dat de ondernemers enigszins geholpen worden bij het probleem van acute liquiditeit.

2.        Heeft de gemeente reeds aansluiting gezocht bij andere gemeenten om vanuit Den Haag aanvullende fondsen te verkrijgen om ondernemers en inwoners te kunnen ondersteunen?

3.        Is de gemeente voornemens om ondernemers en zzp’ers in deze tijd extra te ondersteunen, bovenop de maatregelen die reeds door de Rijksoverheid zijn afgevaardigd?

4.        Welke hulp kan de gemeenten bieden om ondernemers te steunen en welke maatregelen kan gemeente Lansingerland treffen om ondernemers te helpen of ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?

5.        In aanvulling op vraag 1 is het ook mogelijk om dit voor alle inwoners van onze gemeente te regelen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *