VVD Lansingerland

Ed van Santen

 Lokale lasten laag houden voor de inwoners door scherp te letten op de uitgaven van de gemeente. 

– Daarnaast zorgen dat er een goed ondernemersklimaat is, waardoor de bedrijven en winkeliers in Lansingerland maximaal kunnen presteren.

– De belangen van de inwoners van Lansingerland voorop stellen boven de belangen in de regio.

– De schulden van de gemeente binnen de perken houden en niet de rekening doorschuiven naar de volgende generatie.

– Zorgen dat de groei van de gemeente niet gaat leiden tot verstedelijking van Lansingerland door te pleiten voor laagbouw en voldoende ruimte voor groen en water

– Meer inzet op veiligheid door bijvoorbeeld meer inzet van camera’s