VVD Lansingerland

Eric Kampinga

Als raadslid en econoom midden in de samenleving en pal voor betaalbaar wonen.

Dat Berkel Centrum Oost goed bereikbaar is met fiets, auto en wandelen. Het is er  prettig toeven met winkels en horeca en een stedenbouwkundige verantwoorde vervanging van het oude Hergerborch door 80 sociale appartementen. Gemeentebreed is het zaak meer  woningen voor senioren(levensloopbestendig) én jongeren beschikbaar komen.  De gemeente moedigt slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aan.. Bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Het college legt verantwoording af hoe de burgerparticipatie heeft plaatsgehad, welke inbreng er is geweest en wat de gemeente daarmee heeft gedaan.Voor wat betreft het sociaal beleid is een goed functionerende schuldhulpverlening belangrijk. Preventie en vroegsignalering zijn daarbij de sleutelwoorden. Iedereen kan te maken krijgen met problematische schulden. Bij de toekenning van maatwerkvoorzieningen (zoals hulp in de huishouding) is het principe van het abonnementstarief uitgangspunt om de middeninkomens te ontzien van meerdere eigen risico’s. Financieel verantwoord beleid vormt de basis voor groei en bloei van de gemeente.