VVD Lansingerland

#11 Eric Kampinga

Als raadslid en econoom midden in de samenleving en pal voor betaalbaar wonen.

Dat Berkel Centrum Oost goed bereikbaar is met fiets, auto en wandelen. Het is er  prettig toeven met winkels en horeca en een stedenbouwkundige verantwoorde vervanging van het oude Hergerborch door 80 sociale appartementen. Gemeentebreed is het zaak meer  woningen voor senioren(levensloopbestendig) én jongeren beschikbaar komen.  De gemeente moedigt slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aan.. Bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Het college legt verantwoording af hoe de burgerparticipatie heeft plaatsgehad, welke inbreng er is geweest en wat de gemeente daarmee heeft gedaan.Voor wat betreft het sociaal beleid is een goed functionerende schuldhulpverlening belangrijk. Preventie en vroegsignalering zijn daarbij de sleutelwoorden. Iedereen kan te maken krijgen met problematische schulden. Bij de toekenning van maatwerkvoorzieningen (zoals hulp in de huishouding) is het principe van het abonnementstarief uitgangspunt om de middeninkomens te ontzien van meerdere eigen risico’s. Financieel verantwoord beleid vormt de basis voor groei en bloei van de gemeente.

Mijn activiteiten tot 16 maart:

Mijn hele wijk van Boterdorpseweg tot Planetenweg ten oosten van de Noordeindseweg zoveel als mogen canvassen of flyers in de bus. Voor de realisatie van de plannen voor Berkel Centrum Oost tientallen mensen (meest ouderen) gesproken over de politiek in het algemeen gesproken. De webinar van de gemeente over Berkel Centrum Oost is inmiddels geweest, de opkomst was hoog en er zijn veel vragen gesteld en door de gemeente beantwoord. Daarna heeft op mijn initiatief een online VVD-informatiebijeenkomst plaatsgehad samen met Theo en Matthijs (lijsttrekker) en Kathy (wethouder).
Verder verwacht ik aan verkiezingsbijeenkomsten een bijdrage te kunnen leveren voor de lijsttrekker, zowel bij de logistiek als bij de voorbereiding/inhoud.