VVD Lansingerland

Bespreking kadernota: ombuigen, investeren en lasten beperken

In een gezamenlijke commissievergadering op 23 juni heeft fractievoorzitter Matthijs Machielse een reactie gegeven op de kadernota. De kadernota is de voorbereiding op de begroting van de komende jaren waarin de ambities en de financiële situatie van de gemeente onder de loep wordt genomen. Op basis daarvan worden de nieuwe prioriteiten bepaald. Wat voor lag was de eerste versie waarvoor de gemeenteraad nieuwe en wijzigingsvoorstellen mag indienen. Dit wordt uitgewerkt door het college tot een begroting die in het najaar wordt behandeld.

De VVD Lansingerland is trots op de veerkracht die de overheid en ondernemers in de gemeente hebben laten zien. Vanwege de onzekere situatie na corona en de formatie kan de VVD zich vinden in structurele, gerichte en bewuste ombuigingen van 2,5 miljoen om de gemeente sterk te houden in de toekomst. Maar tegelijkertijd moet er ook worden geïnvesteerd en moeten lokale lasten in de hand gehouden worden. Zodoende blijft de begroting voor volgend jaar in evenwicht.

Als het aan de VVD ligt, wordt Lansingerland niet groter dan 75.000 inwoners, versterkt de gemeente zijn dienstverlening, voorzieningen, infrastructuur en huishoudboekje en blijft het een dorps karakter houden in het groen van de parken en polders. De kadernota doet volgens de VVD hoofdzakelijk hieraan.

Er is het nodige aan te merken op de OZB-heffing en er zijn een aantal aanstaande mogelijke meevallers nog niet meegenomen. De VVD wil die financiële ruimte benutten voor structureel lagere lokale lasten. Tegelijkertijd mag de hondenbelasting al eerder verdwijnen voordat dit landelijk wordt besloten.

Daarnaast kan de VVD zich vinden in de keuzes die het college gemaakt heeft om effectiever te sturen op de kosten van de hulpverlening (WMO, jeugdhulp, reïntegratie, schuldhulpverlening). Dat die de meeste kwetsbare personen ontzien, vindt de VVD uitstekend.

De VVD waarschuwt wél voor de maatregel om de kwaliteit van de buitenruimte naar beneden bij te stellen. Tegelijkertijd verwacht de VVD dat de wethouder ondanks de bezuiniging slim genoeg is om de buitenruimte het visitekaartje te laten blijven. Daarnaast is de VVD positief gestemd over de investeringen in mobiliteit (verkeer) en verwacht zij dat de laatste verkeeronveilige situaties worden aangepakt.

Voor wat betreft woningbouw wil meer inzetten op het middensegment, het betaalbare segment en wil zij snelheid maken. Op bepaalde plekken is de grens voor bouw bereikt, mede omdat de VVD niet verder wil gaan dan 75.000 inwoners, maar ook omdat je merkt dat voor inwoners de maat vol is. Lansingerland heeft zijn steentje bijgedragen.

Op het gebied van veiligheid zijn ondermijning, zware criminaliteit, woninginbraken en drank- en drugsmisbruik bij jongeren een zorg voor de VVD. Daarom is zij verheugd dat er geen bezuinigingen op dit terrein worden voorgesteld.

Tenslotte riep Machielse met name de oppositie op om constructief mee te denken op een positieve toon. Dat dient waarvoor de gemeenteraad moet staan: samen Lansingerland mooier maken.

Voor meer informatie verwijzen we naar de gehele toespraak van Matthijs Machielse

2 gedachten over “Bespreking kadernota: ombuigen, investeren en lasten beperken”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *