VVD Lansingerland

Het college moet ook uitgaven verantwoorden

Begin dit jaar vlogen de tweets op twitter, van de twee collegeleden die wel twitteren, ons om de oren. De ene nog enthousiaster dan de andere over weer een workshop of training die was gevolgd door een lid van het college. Als VVD zijn wij groot voorstander van persoonlijke ontwikkeling en scholing, zeker als je hierdoor verder komt en in het geval van het college mee invulling kan geven aan de moeilijke vraagstukken die onze gemeente bezighouden. Echter de hoeveelheid en snelheid waarmee deze werden gevolgd deden ons de wenkbrauwen fronsen.

Begin dit jaar vlogen de tweets op twitter, van de twee collegeleden die wel twitteren, ons om de oren. De ene nog enthousiaster dan de andere over weer een workshop of training die was gevolgd door een lid van het college. Als VVD zijn wij groot voorstander van persoonlijke ontwikkeling en scholing, zeker als je hierdoor verder komt en in het geval van het college mee invulling kan geven aan de moeilijke vraagstukken die onze gemeente bezighouden. Echter de hoeveelheid en snelheid waarmee deze werden gevolgd deden ons de wenkbrauwen fronsen.

Omdat wij als VVD ook graag eerst naar de feiten kijken alvorens conclusies te trekken besloten wij een overzicht op te vragen aan het college over de gevolgde opleidingen, trainingen en workshops inclusief de kosten per collegelid sinds hun installatie nog geen jaar geleden. Het verbaasde ons dat dit niet op de website stond, aangezien fracties ook openheid dienen te geven over de kosten die zijn maken.

Wethouder volgt een workshop of training per maand

Het kostte de nodige moeite deze bedragen boven tafel te krijgen. Op 20 maart 2015 stelden wij de eerste vragen. Na lang aandringen kregen wij de antwoorden. Helaas was deze lijst verre van volledig wat leidde tot vervolgvragen en na dat antwoord wederom een derde keer aanvullende vragen. Uit de overzichten bleek dat het college driftig aan de slag was gegaan met de persoonlijke ontwikkeling, waarbij wethouder Van Tatenhoven zelfs de kroon spande door een gemiddelde te hanteren van minimaal 1 workshop of training per maand. Ook de kosten die gemaakt werden, mochten er zijn: een totaal van €22.000 euro binnen nog geen jaar.

Omdat het hier gaat om gemeenschapsgeld, geld dat onze inwoners met hoge lokale lasten bijeenbrengen en bij deze kosten nog niet eens de kosten zitten van de dagen dat de wethouders niet aanwezig zijn of de tijd die ze aan voorbereiding kwijt zijn, vond de VVD het gerechtvaardigd om afgelopen raadsvergadering (do 28 mei) hier een aantal vragen over te stellen

  1. Hoe beoordeelt het college zelf de hoeveelheid gevolgde workshops en trainingen het afgelopen jaar? Er is zelfs een collegelid dat gemiddeld meer dan 1 workshop of training per maand volgt.
  2.  Hoe beoordeelt u de hoeveelheid trainingen en de kosten die ervoor worden gemaakt in vergelijking tot het voorgaande college. Dit college was zeer terughoudend in de uitgaven en kosten in verband met de financiële situatie van de gemeente. Zo waren zij zeer terughoudend met overnachtingen op congressen zoals bijvoorbeeld het VNG.
  3. Hoeveel uren heeft u totaal besteed door deelname, reistijd etc.? En wat zijn de totale kosten hiervan? (hierbij ook rekening houdend met de tijd dat een collegelid afwezig is in de gemeente en die dag dus geen andere werkzaamheden kan oppakken, maar ook voorbereiding etc)
  4. Wat is de aantoonbare meerwaarde geweest van het volgen van de workshops en trainingen? Bijvoorbeeld de training sociale media heeft er niet toe geleid dat er meer wethouders online te benaderen zijn. Er zijn twee wethouders die twitteren en bij een wethouder wordt zijn account beheerd door de afdeling communicatie.
  5. Is het mogelijk dat dit overzicht wat nu opgevraagd moet worden, ook voortaan standaard op de website van de gemeente is te zien, met een maandelijkse update, zowel de gevolgde workshops/trainingen als de kosten?
    Fracties dienen namelijk ook hun fractiebudget te verantwoorden op hun website en de gemeentelijke website.

Tijdens de vergadering was het antwoord van het college dat het allemaal geoorloofd was en dat zij zeker terughoudend waren met de kosten. Het vorige college was terughoudend maar het huidige college zou dit zeker ook zijn. Waar die terughoudendheid dan uit bleek werd echter niet toegelicht. Op de vraag of het college van plan was hun overzicht openbaar te maken gaf het college geen antwoord. Hier moest de raad maar over beslissen. Wij als VVD gaven aan dat het college hier toch zelf ook een standpunt in kan nemen, zeker als ze naar eigen zeggen transparantie voorstaan.

22.000 euro in 11 maanden

De coalitie was echter ook wakker geworden en vond dat dit hier een verkeerd en veel te negatief beeld werd neergezet. Zo waren de kosten zeker niet buitensporig en was het zeker noodzakelijk dat de wethouders op cursus gingen. Dit laatste wordt ook door de VVD niet bestreden, de hoeveelheid echter wel.
Gelukkig had Leefbaar 3B ook navraag gedaan over de uitgaves van het vorige college bleek uit het volgende citaat: “Aan dat college nam de VVD deel. Uit dat onderzoek bleken jaarlijkse kosten gemiddeld € 12.350 zijn”
Wij danken Leefbaar voor deze gegevens, gegevens die wij uiteraard ook al hadden nagaan en welke volledig het beeld van de VVD versterken over het huidige college.
Waar het vorige college €12.350 euro per jaar uitgaf zit het huidige college op €22.000 euro in nog geen jaar. Toch ruim 156% meer dan het vorige college. Zelfs als je terugrekent, wat je eigenlijk zou moeten doen, aangezien Leefbaar het heeft over kalenderjaren en de VVD het over dienstjaren geeft het huidige college ruim meer uit. Een €22.000 over 11 maanden is gemiddeld €2000 euro per maand (installatie huidige college was eind juni 2014). Het vorige college zat op €1030 euro per maand, bijna de helft minder. Bijgevoegd vind u de brieven, trekt u zelf conclusies.

Een mooi voorbeeld van kostenverantwoording is te vinden op de website van de burgemeester van Londen, Boris Johnson.

College van Lansingerland kan voorbeeld nemen aan Londense burgemeester

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *