VVD Lansingerland

Kadernota: niet ombuigen op spelen in buitenruimte

De gemeente Lansingerland moet zoals het er nu uitzien het komend jaar twee-en-een-half miljoen euro minder uitgeven om zodoende financieel vitaal te blijven en te voldoen aan provinciaal toezicht. Een van de voorgestelde ombuigingen is die op onderhoud van de buitenruimte. Als het aan de VVD Lansingerland ligt, mag dat niet ten koste gaan van de gelegenheden voor sport en spel!

Fractievoorzitter Matthijs Machielse is van mening dat de kwaliteit van de buitenruimte een bepalende factor is voor het woongenot van de inwoners en de aantrekkingskracht van de gemeente Lansingerland: “Je ziet dat de parken, informele sportveldjes en wijkgroen veel gebruikt worden om te sporten, recreëren en spelen. Als het gras van het sportveldje in de wijk pas gemaaid wordt als het tot de kuiten staat, verliest het zijn functie.”

Soortgelijke ombuigingen op de kwaliteit van het onderhoud van de buitenruimte leiden volgens Machielse onherroepelijk tot klachten en andere ongewenste effecten: “Kinderen willen in de buurt voetballen of op een andere manier sporten of spelen. Als het daar niet kan, zoeken ze andere plekken zoals de velden en accommodaties van de sportclubs. Of op straat. Niet veilig en zeker niet waarom inwoners voor Lansingerland kiezen.”

Daarom heeft de VVD in de gemeenteraad een motie ingediend die aandacht vraagt voor het onderhoud van deze sportveldjes zodat de inwoners hier onverminderd van kunnen blijven genieten. De kadernota is vastgesteld met andere wijzigingen die steun krijgen van de VVD zoals het vergoeden van de onderzoekskosten voor de gehandicapten parkeerkaart, aanpassen van de openingstijden van het gemeentehuis in de avond zodat ook werkenden hier terecht kunnen én een oproep voor het college om harder op te treden naar het Rijk voor de kosten die we als gemeente maken om landelijk beleid uit te voeren.

Fractievoorzitter Matthijs Machielse kijkt tevreden terug op de behandeling van de kadernota, maar ziet nog een intensief proces de komende maanden naar de begroting toe: “Er zijn nog veel onzekerheden die zorgen voor de noodzakelijke uitwerking naar de begroting toe. Echter geven we nu een belangrijke richting mee. Verantwoord vooruit en waar mogelijk onze inwoners ontzien. Daar staan we voor.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *