VVD Lansingerland

Verkoop bedrijventerreinen dient gestimuleerd te worden

De VVD vraagt om sneller en effectiever handelen van de gemeente bij de verkoop van bedrijventerreinen zoals het Oudeland in Berkel en Rodenrijs.

Tijdens het Commissie Algemeen Bestuur overleg heeft Eric Kampinga gevraagd om verdere aanscherping en effectiviteit van de verkoop bedrijventerreinen te komen.

Het economisch tij zit mee, daarom  wil de VVD een extra boost voor bedrijventerreinen!

Waarom is het zo belangrijk meer bedrijven in Lansingerland te laten vestigen?
Met de verkoop kunnen leningen worden afgelost en draagt positief bij aan werkgelegenheid en extra inkomsten voor de gemeente zoals de OZB.

Tijdens de ondernemersnetwerkbijeenkomst van 29 maart 2017 zijn er zes  thema’s benoemd, die ondernemers belangrijk vinden.

Voor Oudeland zegt het college, in samenwerking met raad en ondernemers, een ruimer en flexibeler bestemmingsplan toe in 2018. VVD ziet graag een concrete tijdsplanning en een plan van aanpak tegemoet.

Ondernemers geven aan dat de grondprijs niet altijd concurrerend is. Informatie van onafhankelijk deskundigen heeft VVD geleerd dat de prijzen aan de hoge kant zijn. Echter, een (kleine) verlaging zou niet veel uithalen. De prijs is niet de sleutelfactor.

De VVD verwacht een initiërende rol van de gemeente bij digitale verbindingen op de bedrijventerreinen. Overleg met Parkmanagement en het bedrijfsleven is prima. Provincie subsidie kan als katalysator fungeren.

Oudeland is niet met openbaar vervoer bereikbaar! Bedrijven met veel werknemers die gebruik maken van het OV zullen zich er zonder garanties daarover niet gaan vestigen.
Zorg dat is voldaan aan alle voorwaarden om je als bedrijf te vestigen.

Met het bezoek van het college aan beurzen in Europa en Azië timmert het aan het internationaal positioneren van Lansingerland als vestigingsplaats. Benut nog meer het internationale commerciële netwerk en de aanpak van onze entrepreneur.

De VVD hoort van ondernemers dat de gemeente veel vragen stelt en zelf niet altijd alle antwoorden heeft. De website bedrijventerreinen-lansingerland.nl is waardevol, echter de kavelpaspoorten ontbreken bijvoorbeeld nog en niet álle informatie over de te doorlopen stappen staan erop.

Over die stappen hebben heeft de VVD op 19 september aanvullende raadsvragen gesteld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *