VVD Lansingerland

De VVD zet zich in voor het behoud van onze landelijke gebieden, zoals open ruimtes, meren, sloten en weilanden. Wat groen natuurrecreatiegebied is, moet groen blijven. Denk aan de grote groenomgevingen als het Rottemerengebied en de Groenzoom, maar ook aan de parken en tuinen in de buurt zoals het Annie M.G. Schmidtpark of de perkjes in de straat.

De extra investeringen die gedaan zijn in het onderhoud van groen in de gemeente zijn voor de VVD voldoende. Fatsoenlijk onderhouden groen helpt mee aan welzijn en veiligheid voor de omwonenden en de passanten.

De VVD wil verbetering van ons leefklimaat door in te zetten op vermindering van hitteoverlast en het verbeteren van de biodiversiteit. Daarvoor wil de VVD inwoners en natuurbeheerders stimuleren om te investeren in de groenvoorziening. Dat kan door inwoners echte inspraak te geven in de groenindeling en bestaande subsidies uit te breiden voor bijvoorbeeld groene daken en insectvriendelijke begroeiing.

De VVD wil geveltuintjes stimuleren. Dit is een eenvoudige manier om het percentage groen in de buurt te vergroten.