VVD Lansingerland

De VVD Lansingerland is tegen windmolens en pleit voor lokale duurzame alternatieven

De provincie Zuid-Holland bereidt een onderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam waaronder ook Lansingerland. VVD Lansingerland is tegen deze mogelijke plaatsing van windmolens in onze gemeente.

Het rendement is beperkt en windmolens draaien vooral op subsidie in plaats van wind. Ook wat betreft “schone energie” vertoond windenergie zijn gebreken: Als het niet waait of te hard waait word er geen stroom opgewekt, waardoor altijd andere vormen van energie als achtergang beschikbaar moeten zijn. Daarnaast leveren windmolens ook problemen op voor inwoners vanwege de horizonvervuiling, slagschaduw (ronddraaiende schaduw van de wieken van de molen) en geluidsoverlast. De geluidsoverlast en horizonvervuiling maken Lansingerland minder aantrekkelijk als woon en recreatie plaats. Zo zijn bijvoorbeeld windmolens nabij de Rottermeren negatief voor het dagtoerisme, en zullen er minder woningen verkocht worden als er nabij Groenzoom windmolens zullen staan.

Helaas hebben de provincies in Nederland waaronder ook Zuid-Holland besloten om windenergie op land te realiseren. In totaal moet er in 2020 6.000 MW opgewekt worden waarvan Zuid Holland 735,5 MW voor zijn rekening neemt. De VVD Lansingerland is voorstander om deze taakstelling te vervangen door middel van opwekking van andere vormen van duurzame energie, zoals zon, biomassa en aardwarmte.

In plaats van windturbines kunnen alternatieven gebruikt worden waar nog innovatie in zit. Voorbeelden van andere vormen van duurzame energie: geothermie, “Blue Energy”, biogas en zonne-energie. Ook is de VVD voorstander van kleinschalige lokale duurzame energie projecten die vrijwel geen landschappelijke effecten hebben. Zo loopt de Lansingerlandse tuinbouw voorop bij duurzame energieverbruik en opwekking. Een voorbeeld hiervan is het aardwarmte convenant, een initiatief van lokale ondernemers in Lansingerland om gebruik te maken van de natuurlijke warmte van de aarde: http://www.heraut-online.nl/heraut-online/heraut-online/index.php?itemid=9880

VVD Lansingerland zal raadsvragen stellen over de mogelijke plaatsing van windmolens

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *