VVD Lansingerland

Lansingerland stelt RES 1.0 vast

De RES-aanpak, regionale energie strategie, is onderdeel van het Klimaatakkoord dat zich richt op 2030. Voor een ingrijpende energietransitie lijkt die periode echter veel te kort. Zo vormt kernenergie nog geen onderdeel van het Klimaatakkoord maar de kans daar dat kernenergie vanaf 2035 wél een belangrijke rol gaat spelen. Dan ligt het voor de Lansingerlandse VVD niet erg voor de hand om tot 2030 onze schaarse ruimte vol te zetten met windturbines en zonneparken.

De RES benadrukt de samenhang tussen regionale warmtesystemen en de gemeentelijke warmtevisies, hoe we onze huizen verwarmen. Wij zien aardgas als de ideale transitiebrandstof naar een CO2-vrije energievoorziening in 2050. De VVD is dan ook tegenstander van het rigoureus van het aardgas afkoppelen van woonwijken zoals voorgesteld in het Klimaatakkoord. De VVD kiest daarentegen voor hybride oplossingen waarbij onze aardgasinfrastructuur zolang als mogelijk benut blijft. De gewenste emissiereductie wordt dan gerealiseerd door het terugdringen van de warmtevraag middels woningisolatie en energiezuinige nieuwbouw, de introductie van hybride warmtepompen (waarbij uitsluitend in koude periodes een beroep gedaan wordt op het aardgas) en het – op termijn – geleidelijk bijmengen c.q. vervangen van het aardgas door waterstofgas (of groengas). Een motie hiertoe, door fractievoorzitter Matthijs Machielse ingediend, haalde een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Daarnaast riep de VVD op om nadruk te leggen op technische vooruitgang, warmtetarieven, leveringszekerheid en kosten van de transitie voor onze inwoners. We zijn van mening dat – zolang de businesscase niet concreet is – de gemeente geen toezeggingen moet doen inzake eventuele cofinanciering, participatie, warmteafname of keuzesrichtingen. Zo zorgen we dat iedereen mee kan doen en de gehele transitie haalbaar is, zowel operationeel als financieel én dat inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze hun huis willen verwarmen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *