VVD Lansingerland

Raadsleden Lansingerland nemen afscheid uit Algemeen Bestuur Recreatieschap Rottemeren

In het Recreatieschap Rottemeren werkten tot voor kort de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas samen met de provincie Zuid-Holland. Er gaat echter één en ander veranderen in deze samenwerking.

Die samenwerking is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Rottemeren. Er gaat echter één en ander veranderen in deze samenwerking. Per 1 januari 2018 zal namelijk de provincie Zuid-Holland uit het schap treden. Uittreding van de provincie noodzaakt tot aanpassing van de regeling. In de discussie over de toekomst van het Recreatieschap hebben de 3 gemeenten uitgesproken door te willen. Er moest worden gezocht naar een nieuwe samenwerking. Dit heeft er uiteindelijk toe geleidt dat per 1 januari 2018 raadsleden niet langer deel uitmaken van het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren. In de gewijzigde regeling is namelijk opgenomen dat het algemeen bestuur wordt gevormd door uitsluitend colleges; van elke deelnemende colleges twee personen.

Laatste vergadering voor de 2 raadsleden Lansingerland

Door deze gewijzigde regeling was op 27 november j.l. het algemeen bestuur van het Recreatieschap Rottemeren voor de laatste keer in de oude samenstelling bijeen. Het was daardoor ook de laatste vergadering voor de raadsleden Kathy Arends (VVD Lansingerland) en Ineke den Heijer (D66 Lansingerland) die tot voor kort de raadsvertegenwoordigers waren voor de gemeente Lansingerland.

Betrokken bij het gebied

Kathy Arends: “ik heb met veel plezier de functie van AB lid vervult afgelopen jaren. Ik ben ontzettend betrokken bij dit mooie recreatiegebied en het was voor mij destijds een van de redenen dat ik in Lansingerland ben gaan wonen, dicht bij dit mooie groene gebied, waar ik graag met mijn man wandel en fiets.” Het bestuurswerk doet er in mijn ogen toe; de laatste vergadering had het belangrijke onderwerp “essentaksterfte” op de agenda. Deze ziekte heeft een behoorlijke impact voor het gebied en het is goed dat we daar maatregelen voor nemen.

Ineke Den Heijer; “door het werk als bestuurslid is het gebied nog meer voor mij gaan betekenen. Het is een plek waar voor onze inwoners van alles te doen en te beleven is; wandelen, fietsen, varen, bootcampen en van de natuur genieten. Het liefst natuurlijk zowel in de zomer als in de winter. Wat me als bestuurslid in het bijzonder is opgevallen is de bevlogen samenwerking: door ondernemers, Staatsbosbeheer, natuurorganisatie Rotta en andere betrokken inwoners. Ik hoop dat die duurzame samenwerking wordt voortgezet en verder wordt gewerkt aan de promotie van het gebied.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *