VVD Lansingerland

Rotterdam The Hague Airport: afspraak is afspraak

Rotterdam–The Hague Airport is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio, maar de overlast moet wel beperkt blijven. Het vliegverkeer moet binnen de afgesproken geluidsnormen en vliegtijden blijven. De VVD wil dat de gemeente in gesprek blijft met het vliegveld om de ontwikkelingen te volgen en te controleren. Ook hier: afspraak is afspraak!

Hoe definieer je vergunde geluidsruimte? Maar ook, hoe meet je het gebruik hiervan? Helemaal duidelijk is dat niet. Trouwens, het vliegveld kan zich beter op hinderbeperking (geluidsisolatie omwonenden) richten dan de hinder af te kopen met gratis stroom.
VVD Lansingerland vindt van belang dat deze vergunde geluidsruimte gehandhaafd wordt en in het verlengde daarvan eerbiediging van het nachtregime.

Inmiddels spelen ook voorkoming van fijnstof en andere schadelijk stoffen toenemend een rol. Met de innovatieve ontwikkelingen van recycling van CO2, elektrische sportvliegtuigen, nieuwe milieuvriendelijkere synthetische brandstoffen, waterstoftechniek, etc. kan overlast en hinder beperkt gaan worden. Vanwege de werkgelegenheidsaspecten, maar zeker ook vanwege de maatschappelijke baten van zakelijk én commercieel vliegverkeer moeten er geen onomkeerbare besluiten worden genomen voor inperking.

Verkenner Schrijnen constateerde dat er draagvlak in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op zichzelf is voor een vliegveld, maar binnen de vergunde geluidsruimte. Oppositie-partijen lijken daar echter aan te willen tornen en de vergunde geluidsruimte verkleinen in het kader van overlast en hinder. Ook een vliegveld in de zee plaatsen kwam langs.

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast RTHA hamerde op het gevaar voor de wens van het vliegveld om bij het nieuwe Luchthavenbesluit aparte ‘geluidsruimte’ op te nemen voor het maatschappelijke verkeer (trauma en politie helikopters) waardoor commerciële vliegverkeer zou kunnen toenemen. In de bestuurlijke Regiegroep RTHA is dit geborgd, o.a. door onze eigen portefeuillehouder. Het onderzoek naar verplaatsing van de helikopter-haven naar buiten het vliegveld heeft geen realistisch alternatief opgeleverd. De daarmee beoogde vermindering van de overlast van de helikopters (25% van de vergunde geluidsruimte!) blijkt niet haalbaar. Daar is ook geen discussie over.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *