VVD Lansingerland

Verslag werkbezoek bij kerncentrale Borssele met de VVD fractie

De reden voor dit bezoek is om ons te laten informeren hoe het management van de kerncentrale denkt over de uitdagingen met het CO2 klimaatakkoord.

De passage in het fonkelnieuwe regeerakkoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten en de kerncentrale zal gaan sluiten in 2033.

De gaskraan in Groningen wordt ook versneld dichtgedraaid.

De vraag is hoe gaan we dit realiseren?  In Borssele wordt naast kernenergie ook wind- en zonne-energie gewonnen. Zij hebben onlangs een goede en moderne kolencentrale gesloten op last van de centrale overheid. Ze weten goed hoe het zit met de kostprijs per KW, de beschikbaarheid van de brandstof en hoeveel subsidie nodig is om  energie te leveren.

We kwamen met behoorlijk wat vragen en we hebben ook een aantal antwoorden gekregen.

1)      Nederland produceert in 2050 alleen duurzame energie is dat wel realistisch?

a.       Dit lijkt niet haalbaar. De vraag naar extra energie groeit net zo hard als de groei van duurzame energie. En wind en zonne-energie is lang niet altijd aanwezig.

2)      Moeten politieke partijen het taboe op kernenergie doorbreken?

a.       Het volgende kabinet moet de uitstoot van broeikasgas flink terugdringen. Dat lukt niet zonder kernenergie, en dat hoeft ook niet. De bezwaren daartegen zijn sterk overtrokken.

3)      Hoever komen we met duurzame energie?

a.       Hoe groen en duurzaam het ook lijkt, met zon en wind gaan we de transitie naar een CO2-arme energievoorziening niet redden.

Voor de VVD is het duidelijk. De discussie over de haalbaarheid voor duurzame energie zullen alle opties besproken moeten worden en is het laatste woord nog niet gezegd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *