VVD Lansingerland

Lansingerland wordt geen kinderpardongemeente.

Wie zich aansluit bij de kinderpardongemeentes, laat daarmee weten van mening te zijn dat zo’n 400 kinderen met hun gezinnen in Nederland moeten kunnen blijven, terwijl zij formeel geen recht meer hebben op verblijf.

In de raadsvergadering van 20 december stond een motie van de voltallige oppositie op de agenda. Zij wilden dat Lansingerland zich zou aansluiten bij de zogenaamde kinderpardongemeentes. 

DIscretionaire bevoegdheid staatssecretaris

Wie zich aansluit bij de kinderpardongemeentes, laat daarmee weten van mening te zijn dat zo’n 400 kinderen met hun gezinnen in Nederland moeten kunnen blijven, terwijl zij formeel geen recht meer hebben op verblijf. Het huidige beleid kan schadelijk zijn voor deze kinderen, omdat zij al zo lang in Nederland zijn, dat zij hier zijn geworteld en niets (meer) hebben met hun land van oorsprong. Er bestaat reeds een Kinderpardonregeling, maar de discussie gaat er juist over dat deze veel te letterlijk wordt uitgelegd door de IND, rechters en de staatssecretaris.  Dit heeft tot gevolg dat kinderen psychische schade oplopen wanneer zij met hun ouders moeten terugkeren naar het land van oorsprong, hetgeen door wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund. Wij hebben in de raadsvergadering gezegd dat dit een serieus signaal is, dat ons niet koud laat. Wij hebben er geen problemen mee wanneer staatssecretaris Mark Harbers (VVD) waar mogelijk zijn hart laat spreken en daarmee zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt. 

Tegen motie gestemd

Toch hebben we met overtuiging tegen deze kinderpardon-motie gestemd, en uiteindelijk is deze ook niet aangenomen door de Raad. Er was geen meerderheid voor, zij het met het kleinst mogelijke verschil van één stem. De VVD is van mening dat de gemeente zich niet moet bemoeien met de inhoud van het asielbeleid. Dit hoort thuis in de Tweede Kamer. Het is bovendien complexe materie, waar veel meer speelt dan alleen het toestaan van permanent verblijf aan 400 kinderen en hun gezinnen. Denk bijvoorbeeld aan crimineel gedrag van een van de gezinsleden, niet meewerken aan terugkeer wanneer dat veilig is of beroepsprocedures die erg lang duren. 

Steun huidig beleid

De Tweede Kamer vertegenwoordigt alle Nederlanders, en in het asielbeleid dat er nu ligt heeft de VVD bovendien een belangrijke stem gehad. Wij steunen dus het huidige beleid, en hebben er problemen mee wanneer onze gemeente het omgekeerde zou uitstralen. 
We zijn tevreden dat de Raad het in meerderheid met ons eens was. 

Vergadering terugkijken?

Wie het interessant vindt, kan de vergadering en de bijdrage van ons raadslid Marloes Draak terugkijken via onderstaande link. Het betreft de vergadering van 20 december; het bespreekpunt bevindt zich tussen het 3e en 4e witte puntje op de tijdsbalk. 

https://channel.royalcast.com/lansingerland/#!/archived

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *