VVD Lansingerland

VVD wil geen extra asielgerechtigden naar Lansingerland

140 asielgerechtigden opnemen, huisvesten en integreren: zo luidt onze opgave voor 2016. Dat heeft de rijksoverheid ons eerder laten weten, en daar zullen wij als lokale overheid ons best voor moeten doen. Echter, inmiddels heeft het college laten weten dat de wettelijke taakstelling voor 2016 totaal 148 personen bedraagt.

De VVD fractie vindt het van het grootste belang dat deze 140 of 148, wettelijk toegewezen mensen goed gaan integreren in onze gemeente. Dit is vaak niet gemakkelijk. Het vraagt van de persoon in kwestie enorm veel en ook van de omgeving waarin hij zich bevindt.

Nederlands

Het is belangrijk dat deze nieuwe Lansingerlanders Nederlands gaan leren. Dat ze leren hoe het hier werkt, onze regels snappen en volgen. Maar ook dat ze leren wat de waarden en normen zijn, waar wij in Nederland aan hechten. Vrijheid en gelijkwaardigheid zijn het fundament van onze samenleving.

Om goed te integreren is het belangrijk dat er extra maatregelen worden genomen. Hierover wordt ook door het college gesproken in het voorliggend stuk. Maatwerk is nodig! Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee.

Werk

Maar wat schetst onze verbazing? Als de VVD vragen stelt over ‘hoe zorgen we dat deze asielgerechtigden aan het werk komen’ geeft het college niet thuis. Dan is er ineens geen sprake van maatwerk. Dan moet het zoals het normale beleid dat voorschrijft. Ik ga ervan uit dat ook onze wethouder weet dat de prognose onder asielgerechtigden wat participatie betreft zeer negatief is. Zo staat het ook in het stuk beschreven. Het is naar onze mening noodzakelijk dat de wethouder initiatieven neemt. Nu. Snel.

Lansingerland is een gemeente waar veel werk is in de tuinbouw. Werknemers halen tuinders veelal uit andere gemeenten omdat het aanbod in onze eigen gemeente te laag is.

Weet u het nog, vorig jaar, toen een tuinder hier insprak? Een aanbod deed voor werk, mogelijk zelfs huisvesting van asielgerechtigden? Wat waren we onder de indruk.

En wat dacht u? Heeft de tuinder een telefoontje gekregen van de wethouder? ‘Komt u eens praten. Ik ben benieuwd wat u voor ons kunt doen.’

Nul reactie

Het beschamende antwoord is nee. Nul reactie vanuit het gemeentehuis. De houding van de wethouder geeft ons geen vertrouwen. De wethouder stelt zich op het standpunt dat asielgerechtigden niet op een andere manier naar werk moeten worden toegeleid dan andere werkzoekenden in deze gemeente. Een onbegrijpelijk star standpunt. In plaats dat de gemeente enthousiast en vol energie op zoek gaat naar desnoods onconventionele maatregelen om deze groep mensen aan de bak te helpen, krijgen we een bang bestuurlijk antwoord. De VVD vindt dit echt betreurenswaardig.
Voor de VVD geldt; de beste uitkering en integratie is een betaalde baan!

Inmiddels hebben we ook geconstateerd dat Vluchtelingenwerk geen ervaring heeft op het gebied van toeleiding naar werk, zo werd duidelijk tijdens het rondetafelgesprek in Rehoboth.

Bijstand

De consequentie hiervan is dat deze mensen vrijwel gegarandeerd in de bijstand terechtkomen en blijven. En dus op achterstand komen. Op het werk kom je collega’s tegen, leer je de Nederlandse taal sneller en leer je makkelijker en sneller de omgangsnormen en samenwerkingsnormen in dit land. De beste manier om te integreren is door te werken. Daarnaast gaat het ons heel veel geld kosten. Elke alleenstaande die een bijstandsuitkering ontvangt kost per jaar al snel 15.000 euro. En ja, u hebt gelijk: niet alle kosten en uitgaven zijn voor rekening van de gemeente. Maar ze zijn uiteindelijk wel voor rekening van de belastingbetaler.

Met deze gebrekkige aanpak – wie is bijvoorbeeld de eerstverantwoordelijke, dagelijkse verantwoordelijke met voldoende bevoegdheden? -, met deze houding van het college, legt het college ons dan óók nog eens het plan voor om zestig extra asielgerechtigden op te nemen. Wij vielen van onze stoel van verbazing.

Geen steun

Het voorstel van het college is om 60 (waarvan 40 personen versneld), waarschijnlijk mannen in de Hergerborch te plaatsen. Door de raad is besloten om te onderzoeken wat de inwoners van Lansingerland hiervan vinden; waarop een avond is georganiseerd zodat omwonenden en inwoners hun mening konden geven. Goed zo heer Meester van Leefbaar 3B, u trok daarover terecht aan de bel.

Uit deze inspraakavond kunnen we niet anders concluderen dan dat hiervoor gewoon geen steun onder de omwonenden is. Alle gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en moeten op zijn minst de mening van inwoners meewegen in hun oordeel. Ik ben benieuwd of alle partijen daadwerkelijk de terechte zorgen die omwonenden hebben serieus nemen en gehoor geven aan de wens van de omwonenden om geen 40 asielgerechtigden in de Hergerborch te huisvesten. Zowel inwoners als organisaties geven aan dat spreiding veel beter is.

Dat wil zeggen áls je al zou besluiten om extra asielgerechtigden op te nemen.

De VVD luistert wél

De VVD is een volkspartij en luistert naar zijn inwoners. En we hebben góéd geluisterd die avond. Wij zijn dus tegen het huisvesten van een grote groep asielgerechtigden in de Hergerborch. We willen geen extra asielgerechtigden opnemen, en we willen het de omwonenden in het centrum van Berkel en Rodenrijs niet aandoen dat ze voor hun neus een concentratie alleenstaande mannen zonder werk krijgen.

Daarnaast is de VVD Lansingerland van oordeel dat de opvang van 140, laat staan 148, asielgerechtigden voldoende is voor onze gemeente. Volgens ons is het een vrije keus om asielgerechtigden versneld te huisvesten. Dus kunnen we hierop ook nee zeggen en zorgen dat de 140 of 148 asielgerechtigden op een heel goede, positieve manier gaan integreren. Op zo’n manier dat het fijn is voor de huidige inwoners is én fijn is voor de nieuwkomers.

Chantage

Wij lezen in diverse stukken dat het gunstig zou zijn voor onze gemeente om versneld asielgerechtigden op te nemen, omdat wij dan minder snel in aanmerking zouden komen om verplicht noodvoorzieningen te treffen. Een raar verhaal, dat eerlijk gezegd ook een beetje naar chantage riekt. Het is ons ook niet duidelijk wie dat precies zegt en vindt. Wij zouden graag naam en telefoonnummer krijgen van degene die onze gemeente op zo’n manier onder druk meent te moeten zetten. Of is het een soort zelfverzonnen veronderstelling die een eigen leven is gaan leiden? Vreemd, maar nogmaals, graag het telefoonnummer, dan kunnen we eens bellen om te vragen hoe het zit.

De VVD wil dat bestaande inwoners de wachttijd voor sociale huurwoningen niet verder stijgt. Het kabinet heeft een arrangement in het leven geroepen om versneld asielgerechtigden te huisvesten. Heel interessant!! Door meerdere personen in een woning te plaatsen heb je minder woningen nodig, geldt de kostendelersnorm waardoor er ook geen bijzondere bijstand kan worden toegekend. Volgens de VVD een zeer goed aanbod omdat daarmee de totale kosten (te verstrekken door de gemeente) worden verlaagd en minder verdringing ontstaat voor huurwoningen. De wethouder kiest hier niet voor. Voor ons wederom onbegrijpelijk. Ik zou graag horen van de wethouder waarom ze hier niet voor kiest.

Drie zaken

De VVD Lansingerland wil dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt en duidelijkheid geeft over wie de aan te spreken wethouder is op dit dossier.

Wij willen dat 3 zaken heel goed worden geregeld:

1.  Ten aanzien van de wettelijke taakstelling asielgerechtigden: Hen goed verspreiden over de drie dorpen

2.  Effectieve integratie door volwassen asielgerechtigden snel aan het werk te helpen

3.  Geen OZB-verhoging

Schoolvoorbeeld

Nou, vergeet het maar beste VVD en beste inwoners. Het plan dat voor ons ligt ontbeert een langetermijnvisie. Er zijn geen concrete integratieplannen en er is geen helder, onderbouwd financieel langer termijn overzicht. Het is onduidelijk wat eenmalige kosten zijn en structurele kosten.

Voorzitter, u kent mijn partij als een partij die zich regelmatig kritisch uitlaat over vluchtelingenbeleid en integratie. Eerlijk gezegd zien wij de komst van asielgerechtigden uit landen als Syrië, Irak en Eritrea ook bepaald niet zonder zorgen tegemoet. Maar wij willen samen met de inwoners van Lansingerland ons stinkende best doen om de opvang in de gemeente goed te laten verlopen. Wij zouden willen dat onze gemeente een schoolvoorbeeld wordt in Nederland voor hoe je vreemdelingen een plek geeft en tegelijk alle inwoners, de oude en de nieuwe, in hun waarde laat. Wij moeten helaas constateren dat het voorliggende plan daar niet toe zal leiden. En dat spijt ons oprecht.

Geen visie

Het college vraagt om in te stemmen op meerdere onderdelen. Per onderdeel zal ik ons oordeel geven.

De visie en de lokale uitgangspunten vinden wij onvoldoende toegerust. De visie zou meer langer termijn visie moeten worden gemaakt en daarnaast maatregelen concreet beschreven en uitgevoerd moeten worden.

Wij staan niet achter het versneld huisvesten van 60 asielgerechtigden.

Dan de financiën. Uiteraard kunnen wij hier geen akkoord opgeven omdat het geen volledig beeld geeft van alle kosten. Het is onduidelijk wat structurele kosten zijn en incidentiele. Plus zie ik graag de kosten over meerdere jaren.

En we kunnen niet instemmen met de voorstellen over de huisvesting.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *