VVD Lansingerland

Wat ons betreft: geen AZC in Lansingerland

De VVD wil dat de statushouders die naar Lansingerland komen zo snel mogelijk aan het werk gaan en in tijdelijke huisvesting worden opgevangen. Over een eventueel asielzoekerscentrum zijn we duidelijk: dat willen we niet. Onderstaand de bijdrage die fractievoorzitter Kathy Arends leverde aan het debat in de commissie Samenleving van 8 oktober.


Wij bedanken onze collega’s van de CU dat ze het onderwerp ‘vluchtelingen’ hebben geagendeerd voor de commissie Samenleving.

Dit onderwerp houdt ons en onze inwoners enorm bezig.

Ik wil u graag vertellen hoe de VVD wil omgaan met de uitdagingen van de gemeente.

1. Voor urgente 72-uurs opvang kunnen asielzoekers hier terecht, mits opvanglocatie beschikbaar. 

2. Huisvesten van statushouders willen we niet ten koste laten gaan van het nu al beperkte aantal sociale huurwoningen; En we willen de kosten beperken.

3. Statushouders niet in de bijstand maar aan het werk 

4. VVD waarschuwt tegen de komst van een AZC.

Graag wil ik uitleg geven waarom deze vier punten:

1. Urgente Noodopvang: 

Wij vinden dat de gemeente bereid moet zijn om mensen die acuut worden bedreigd voor een zeer korte periode een veilig onderkomen te geven. Mist uiteraard hiervoor een geschikte opvanglocatie voor is.

2. Zo goedkoop mogelijk huisvesten van statushouders: 

De VVD Lansingerland heeft hiervoor twee concrete voorstellen

Ten eerste. De VVD Lansingerland heeft onlangs een plan voorgedragen namelijk flexibele woonunits (containerwoningen) plaatsen op braakliggende terreinen. De wethouder heeft hierover de toezegging gedaan dat zij die mee zou nemen in het bredere beleid. We zijn dan ook benieuw of hierin al vorderingen zijn gemaakt. Mogelijk kan de wethouder ons hierover vanavond informeren.

Wij willen voor het belang van onze eigen inwoners geen verdringing op de woningmarkt.

We moeten statushouders een veilig onderkomen bieden. Een dak boven hun hoofd. Statushouders krijgen voorrang bij toewijzing van sociale woningen. Dus waar onze bewoners op een wachtlijst moeten staan, krijgen statushouders meteen een huis. 

Ten tweede. Om de kosten te beperken zou ons plan zijn om meerdere statushouders in 1 woning te zetten. Dit zien we ook bij Poolse mensen die bij ons in de tuinbouw werken. Hierdoor wordt de hoogte van de bijstandsuitkeringen lager vanwege de kostendelersnorm. Dit betekent dat als je een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen boven de 21 hoe lager de uitkering. Meer in een huis is goedkoper (minder bijslag en onzelfstandige woonruimte krijgt geen huurtoeslag) én is ook beter voor woningwachtlijst. 

Vanwege onze financiële situatie zou dit zeer aan te bevelen zijn. Hierdoor voorkomen we dus een extra financiële last bij onze eigen inwoners. 

Onze bewoners krijgen de komende periode te maken met meer statushouders in onze gemeente. Mensen die de taal niet kennen. Die geen werk hebben, onze cultuur niet kennen.

Onze kinderen krijgen getraumatiseerde klasgenoten. Dit heeft impact op leraren, klasgenoten,  enz…

3. Statushouders niet in de bijstand maar aan het werk;

We zouden ook graag zien dat statushouders een tegenprestatie gaan leveren door in de gemeente bijvoorbeeld in de tuinbouw te gaan werken. Wij hebben hierover op 9 september vragen gesteld aan de wethouder. Van de 70.000 asielzoekers die tussen 2000 en 2010 een verblijfsvergunning hebben gekregen, had in 2014 46% betaald werk. Dit ligt ruim onder het gemiddelde niveau van de arbeidsparticipatie. De anderen doen een beroep op bijstand. Daarom lijkt het de VVD Lansingerland zinnig aan de voorkant te kijken of een goede match te maken is tussen het in Lansingerland beschikbare werk en de statushouders. Een baan is de beste garantie op een goed bestaan.

4. De VVD Lansingerland waarschuwt tegen de komst van een AZC

Ondanks de emotionele gevoelens die bij ons naar boven komen bij het zien van vreselijke beelden in de krant en op tv moeten we ook realistisch zijn.  

Er is namelijk ook een andere kant. We horen allemaal de verhalen over asielzoekerscentra waar het uit de hand loopt, zoals vorige week nog in Drachten waar maar liefst 15 politiewagens, politiehonden nodig waren om alles te verhelpen. Maar ook op 25-9 en 26-9 waren er berichten over grote vechtpartijen in AZC in o.a. Utrecht. Daarnaast zijn er in de media allerlei vreselijke berichten over wantoestanden in de AZC’s in Duitsland. 

Deze angst is ook aanwezig bij onze inwoners. We willen veilig blijven in onze gemeente. Daarnaast is er ook sprake van kind huwelijken, antisemitisme, haat tegen christenen, vrouwenhandel, verkrachtingen, broeinest van gevechten, verhoogde criminaliteit, verhoogde onveiligheid, mensen die om economische redenen naar Nederland komen, de zogenaamde goudzoekers.

Dus mocht er een vraag komen of we kunnen instemmen met een asielzoekerscentrum is ons antwoord NEE.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *