VVD Lansingerland

Ivo de Graaf

Veilig over straat, iedereen, overal, altijd

Mijn vrouw en ik wonen al 20 jaar met veel plezier in het dorp Bergschenhoek en de gemeente Lansingerland. Onze kinderen hebben in de 3B’s op school gezeten, gesport, muziek gemaakt, gewerkt en hebben zich altijd veilig kunnen bewegen hiertussen. Dat is een groot goed dat we moeten behouden, maar dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Ik ga me daarvoor inzetten. 

Verder ga ik straks graag aan de slag met de onderwerpen ruimtelijke ordening en mobiliteit. Een groot deel van het woongenot in onze wijk hebben we danken aan de juiste planologische keuzes die circa 25 jaar geleden gemaakt zijn. Als we prettig willen blijven wonen, en dat willen we, moeten we ook nu de juiste keuzes maken. We gaan ervoor zorgen dat de wijken die ontwikkeld worden een dorps karakter hebben met water, groen, diversiteit in architectuur, niet te hoog en vooral met de juiste woningtypen die niet alleen nu, maar de komende decennia passen bij de behoefte van onze inwoners. 

Het derde punt waar ik me hard voor ga maken is mobiliteit en bereikbaarheid. Niet alleen door woningbouw binnen de gemeente maar ook door ontwikkelingen om ons heen (A16) zal het hoe dan ook drukker worden. Het mag niet zo zijn dat hierdoor de wegen in en tussen onze dorpen dichtslibben. De VVD is vóór goed en betrouwbaar openbaar vervoer. Daarmee is de VVD niet tégen de auto. We gaan zorgen dat er een Masterplan Verkeer komt met maatregelen voor vlotte en veilige routes voor al het verkeer.