VVD Lansingerland

VVD en CDA willen subsidies binnenhalen voor innovatieve en duurzame Lansingerlandse agro-bedrijven

De fracties van VVD Lansingerland en CDA Lansingerland hebben vragen gesteld over duurzaamheid en innovatie in de agrarische sector. Op 13 februari heeft staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) bekend gemaakt dat hier 1,2 miljard voor ter beschikking komt, ook voor verbetering van de biodiversiteit. Dit bedrag maakt deel uit van een ontwikkelplan van de Europese Commissie 2014-2020. Ook in andere gemeenten hebben beide partijen hierover aan de bel getrokken.
Dit bedrag zal voor een belangrijk deel ingezet worden voor het beperken van risico’s voor ondernemers die inzetten op verduurzaming en innovatie. Naar onze mening zijn dit zaken die nauw aansluiten op de doelstellingen die in het Collegeprogramma 2014-2018 zijn opgenomen.
De fracties van CDA Lansingerland en VVD Lansingerland stellen het college daarom de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van bovengenoemde bekendmaking?
  2. Is het college met ons van mening dat Lansingerland veel baat heeft bij het beschikbaar van deze subsidies? Welke rol kan de gemeente Lansingerland vervullen om te zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven en instellingen uit Lansingerland voor deze subsidie in aanmerking kunnen komen?
  3. Er is in totaal 1,2 miljard euro beschikbaar uit rijks- provinciale budgetten. Welke stappen gaat het college zetten richting provincie en waterschappen om deze subsidies binnen te halen en welk tijdpad wordt daarbij gevolgd?
  4. Is het college voornemens om hierin samen op te trekken met de diverse geledingen die in Lansingerland actief zijn in de agrarische sector?
  5. Is het college van mening dat hierbij zeker ook de innovatieve agro-technische en agro-logistieke sector betrokken dienen te worden?

Namens VVD Lansingerland, Marie Louise Tabben
Namens CDA Lansingerland, Ferry Brabander

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *