VVD Lansingerland

Ons laatste nieuws

Samen sterker verder in 2023

We hebben er bijna een jaar opzitten in deze raadsperiode. In een gemeente waar we in 2023 gestart zijn met 64.110 inwoners, een gemiddelde woningwaarde…

Kijk uit, hier wordt gestrooid!

Hoe wordt er gestrooid in Lansingerland? En waarom? Om dat uit te zoeken draaide onze fractievoorzitter Matthijs Machielse een dienst mee met het team gladheidsbestrijding.…

VVD opent meldpunt overlast op straat

De VVD Lansingerland heeft een meldpunt geopend voor overlastsituaties op straat: meldpunt@vvd-lansingerland.nl. Iedere inwoner van Lansingerland die overlast merkt in de gemeente kan een e-mail…

Nieuwe verkeersmaatregelen Jacob Marislaan

De Jacob Marislaan is de afgelopen jaren steeds vaker onderwerp van gesprek geweest. De weg is namelijk de afgelopen jaren drukker geworden en het lijkt…

Lansingerland is nog niet af!

Afgelopen dinsdag 18 oktober was er een commissievergadering over de begroting 2023-2026 van de gemeente Lansingerland. Iedere partij heeft zijn oordeel over de begrotinggeveld en…

Donkere plekken

De donkere dagen komen er weer aan. Tegelijkertijd is het sportseizoen voor de voetbal en de hockey begonnen, kinderen gaan in de vroege ochtend weer…

Zorgen over aanrijtijden ambulance blijven

In de Commissie Algemeen Bestuur is uitgebreid stilgestaan bij de kwaliteit van de acute ambulancezorg in Lansingerland. Uit de cijfers blijkt dat het precentage ambulances…

Afscheid van voormalige raadsleden valt zwaar

De nieuwe raadsperiode is begonnen. Dat betekent een nieuwe fractie met nieuwe gezichten en energie maar ook een afscheid van een aantal inmiddels vertrouwde collega’s.…