VVD Lansingerland

Afkeuring beleid wethouder Fortuyn

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over het vertrek van de gemeentesecretaris. Die mag voortijdig vertrekken van wethouder Fortuyn, waarbij de gemeente Lansingerland een financieel risico loopt van vier ton. In het raadsdebat van 21 december heeft de VVD daarover een motie van afkeuring gesteund, samen met indiener Partij Neeleman en WIJ Lansingerland.

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar in een gemeente. Als raadsleden hebben wij niets te maken met ambtenaren, omdat de wethouder verantwoordelijk is. Wat er precies is gebeurd tussen wethouder Fortuyn en de gemeentesecretaris blijft voor ons geheim en dat vinden we verder prima. Wat wij niet prima vinden is het financiële risico dat de gemeente nu loopt en het communicatieve geklungel tegenover de inwoners en de raad. Hieronder staat de letterlijke tekst van onze inbreng in de discussie. Het hele debat is hier terug te kijken, onder agendapunt 8d. 

“Over het vertrek van de gemeentesecretaris hebben wij twee keer schriftelijke vragen gesteld. We zien in de antwoorden en in de motie van de heer Neeleman aanleiding om er vanavond nog een keer op terug te komen.

“Laat ik vooropstellen dat wij de afgelopen week niet naar het gemeentehuis zijn gekomen om de maar liefst zes geheime stukken te bestuderen. En laat ik in het verlengde daarvan ook vooropstellen dat we het vervelend vinden dat deze hele zaak duidelijk is te herleiden tot een bepaalde persoon, ook al is hij het lijdend voorwerp en niet het onderwerp. Want het onderwerp is wat ons betreft de portefeuillehouder Personeel en Organisatie. Ik wil ten slotte nog vooropstellen dat mijn fractie in de hele zaak juridisch niets heeft aangetroffen wat onoorbaar is. Dan hadden we hier vanavond ook een heel andere discussie gevoerd natuurlijk.

“Voorzitter, over de zaak wil ik twee vragen stellen, twee opmerkingen maken en een verzuchting slaken.

“Ten eerste, een vraag. Je kunt in iedere arbeidsrelatie, zeker na ruim tien jaar, met elkaar tot de conclusie komen dat het tijd wordt voor wat anders. Onze vraag is, als beide partijen gezamenlijk tot de conclusie kwamen dat het zo niet verder moest, waarom is er dan niet gewoon een ontslagprocedure in gang gezet? Waarom is de gemeentesecretaris niet ontslagen? Of andersom: waarom heeft de gemeentesecretaris geen ontslag genomen?

“Ten tweede. Nog een vraag. Vanwaar de haast? Waarom niet vanaf het moment van de gezamenlijke conclusie gewerkt aan een nette oplossing? Een procedure starten zoals die verder bij iedere andere ambtenaar in gang zou zijn gezet. En dan een nieuwe gemeentesecretaris zoeken, niet een interimmer maar een vaste vervanger. En de huidige gemeentesecretaris de gelegenheid geven elders een betrekking te vinden. Waarom allemaal zo snel en, naar achteraf blijkt, daarom zo slordig?

“Ten derde. Een opmerking. Wij zijn de afgelopen weken benaderd door talloze inwoners die hier helemaal niets van begrijpen. Onder wie ook een voormalige ambtenaar die een soortgelijke procedure moest volgen, maar wel onder heel andere voorwaarden. Mensen die dit klassenjustitie vinden. Onze gemeente werkt aan de vertrouwensband met de inwoners. Ik kan u zeggen dat dat vertrouwen bij veel mensen een knauw heeft gekregen.

“Ten vierde. Een opmerking over het rekensommetje. Er wordt gedaan alsof het vertrek van de gemeentesecretaris uiteindelijk goedkoper was dan wanneer hij in dienst was gebleven. Ja, zo lusten wij er nog wel een paar. Als de gemeentesecretaris was gebleven, had hij er gewoon voor gewerkt. Wat ons betreft klopt de conclusie gewoon dat de gemeente bij deze gang van zaken een risico loopt van vier ton. Tel daarbij op dat een interimmer tot wel 2,5 keer zo duur kan zijn als een werknemer in vaste dienst en wij zien de teller verder en verder oplopen.

“Ten slotte, ten vijfde, een verzuchting. Waarom is er zo krukkig gecommuniceerd? Fractievoorzitters een woordvoeringslijntje geven zodat ze allemaal hetzelfde zouden zeggen tegen de buitenwereld? Kom op zeg. Alsof raadsleden de spreekbuis van het college zijn. En dan nog maar gezwegen over het mooiweer-interview in De Heraut. Uit zijn analyse van vorige week proeven wij dat de betreffende journalist zich gebruikt voelt voor dit pr-opzetje. Eerlijk gezegd een gevoel dat mijn fractie herkent. Dit had heel anders gemoeten.”

De motie van afkeuring van Partij Neeleman is afgewezen door een raadsmeerderheid. We kunnen dus alleen maar hopen dat wethouder Fortuyn een volgende keer behoedzamer handelt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *