VVD Lansingerland

Dit gaan we doen voor Lansingerland

(Door: VVD Lansingerland)
Jaarlijks stelt de gemeente Lansingerland de begroting voor een periode van vier jaar vast. Deze begroting van 2019-2022 is de tweede begroting van deze raadsperiode. En hierin is echt te zien dat de VVD in het college zit.

Deze begroting betekent twee dingen: investeren in het groene woonhart tussen de drukke steden en optimisme. Het groene woonhart staat echter onder druk. Van het prachtige Bleiswijk, het drukke Berkel en Rodenrijs en het snel groeiende Bergschenhoek tot aan de Rotte en het buurtschap Kruisweg: overal neemt de druk toe. Druk van verkeer en economie, natuur en milieu, woningbouw en verstedelijking.

Het is aan de gemeenteraad om de juiste afwegingen te maken voor de ruim 62.000 inwoners die onze mooie gemeente rijk is. Dat is geen eenvoudige opgave en daarom zijn uitgangspunten nodig en die staan in het coalitieprogramma helder beschreven:

  • Lansingerland groeit in een passend tempo naar 75.000 inwoners waarbij we de capaciteit in de eerste plaats inzetten om de huidige inwoners van Lansingerland aansprekende en bereikbare woningen te bieden met een dorps karakter, in verschillende prijsklassen in zowel koop- als huursegment.
  • Lansingerland versterkt zijn dienstverlening, voorzieningen, infrastructuur en huishoudboekje om de inwoners en ondernemers kansen te bieden zich te ontwikkelen. Met zicht op een betere toekomst voor het woonhart en haar inwoners.
  • Lansingerland koestert het dorpse karakter in de parkachtige omgeving van de polders, landscheiding en Rottemeren. Waar natuur een gezond tegenwicht biedt aan verstedelijking rondom onze gemeente.
  • Wanneer deze uitgangspunten in het geding komen, verwachten wij van de wethouders tegendruk waarbij ze de volledige steun van de gemeenteraad krijgt. Lansingerland is niet de grootste gemeente in de regio maar dat betekent niet dat we een ondergeschikte rol accepteren.

Dus:

  • Wat groen is, moet groen blijven;
  • Gaan wij de komende jaren 75.000 inwoners huisvesten, niet meer;
  • Verdient Lansingerland zijn eigen wijkagenten;
  • Moeten wij een dienstverlenende overheid naar onze eigen inwoners zijn;
  • Blijven wij bereikbaar en focussen we op verkeersveiligheid;
  • Moeten wij er voor zorgen dat Lansingerland dat mooie, groene woonhart blijft.

Wat verwachten wij van het college?

Woningbouw

We bouwen onder andere op Wilderszijde, de locatie van Hordijk en de Driehoek Noordpolder. Hiervan is 20% sociale woningbouw en dat blijft wat ons betreft 20%. Daarnaast zetten we in op betaalbare woningen en middensegment om de doorstroom mogelijk te maken én sociaal beschikbaar te houden voor sociaal. Uiteindelijk groeien we zo naar 75.000 inwoners in een gepast tempo.

Jeugdzorg

Doelmatigheid en effectiviteit zijn belangrijk net als de beheersbaarheid van de totale kosten. Onze overschrijding van budgetten is lager dan de omliggende gemeenten, onder andere door inzet van de sociale cohesie en de samenleving. Toch is het belangrijk dat de wethouders onderzoek doen naar mogelijkheden om kosten te besparen en scherp naar de keten kijkt. 

Duurzaamheid

De VVD is trots op de visie duurzaamheid van deze coalitie en de voorgenomen activiteiten. Lansingerland wordt niet de politieman maar de aanjager. Gras gaat immers niet harder groeien door eraan te trekken. Wel zetten we vraagtekens bij het duurzaamheidsfonds; waarom moet de gemeente leningen gaan verstrekken? Hier hebben we de markt voor. 

Openbare ruimte

We vinden het positief dat in 2020 ook de bezuinigingen buiten de dorpscentra en stationsgebieden worden teruggedraaid. We verwachten uiteraard dit het komende jaar te merken aan het onderhoud van onze straten, borders, grassen en perken. En ook juist in de woonwijken.

Mobiliteit

De nieuwe mobiliteitsvisie is dé kans om integraal de mobiliteit effectief en kostenefficiënt op te pakken. De komende jaren komen immers 13.000 mensen extra in Lansingerland wonen. Tegelijkertijd verdienen ook de oplossingen voor de verkeersveiligheid op korte termijn de aandacht. We streven immers naar 0 verkeersslachtoffers door infrastructurele gebreken en onoverzichtelijke verkeerssituaties. Voor wat betreft overlast zijn we nog steeds in afwachting van geluidsschermen langs de N209 in Bleiswijk.

Bereikbaarheid (mindervaliden)

Vorig jaar kregen wij op ons verzoek van de wethouder de toezegging dat hij de 10 belangrijkste verkeersknelpunten voor mindervaliden aan zou pakken. Dit verdient nog steeds aandacht. Uit onderzoek van “Lansingerland Peilt” blijkt dat 23% van de inwoners ontevreden is over de toegankelijkheid voor vooral ouderen en mindervaliden. Kortom: het is tijd om de daad bij het woord te voegen. 

HSL

Afsraak is afspraak; dus de overlast moet beperkt worden. Het bezwaarschrift tegen de voorgenomen testritten is positief maar mag niet de enige inzet zijn.

Veiligheid

Ook de druk op veiligheid neemt toe. Ondermijning en zware criminaliteit komt steeds vaker voor in onze gemeente dan ons lief is. Dit is ook het geval met het gebruik van drank en drugs onder jongeren met alle risico’s en overlast van dien.

Er zijn de afgelopen tijd een aantal incidenten geweest waarbij het nuttig was geweest als er camerabeelden beschikbaar waren. Mogelijk hadden die incidenten dan niet eens plaatsgevonden. Er komt voor de inzet van camera’s een beeldvormingsavond en wij kijken reikhalzend uit naar de informatie. We staan positief kritisch tegenover de inzet van camerabewaking.

De wijkagent is er voor de inwoners in de wijken en wil daarom graag in de haarvaten van de samenleving aanwezig en zichtbaar zijn. Hierdoor kan de wijkagent sneller optreden en gemakkelijker contact leggen. Belangrijk is dat er voldoende wijkagenten beschikbaar zijn in Lansingerland en niet voortdurend in Rotterdam worden ingezet. 

Dienstverlening

De VVD vindt dat de dienstverlening op een aantal gebieden voor verbetering vatbaar is. In 2019 heeft de wethouder een vlammend betoog gehouden hoe het beter moet. We zijn benieuwd naar wat hier concreet van terecht is gekomen. Ook hier moet de daad bij het woord gevoegd worden. 

Financiën

In de komende jaren moeten de lokale lasten naar beneden naar het landelijke gemiddelde. Dit kunnen we in deze raadsperiode realiseren door de OZB aan te passen.

We zijn er trots op dat deze coalitie jaarlijks 3 miljoen euro investeert in de samenleving. Het is positief dat naast deze investeringen de schuld met tientallen miljoenen euro’s daalt tot iets minder dan 200 miljoen volgend jaar. Dit is echter nog wel gemiddeld 8.500 euro per huishouden.

We willen waken voor teveel optimisme en scherp blijven begroten. De opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen zijn nodig om de schulden deze raadsperiode te laten dalen naar een structurele schuldquote van 110%. Daarnaast moeten we verstandig omgaan met de opbrengst van de aandelen om het wegvallen van het dividend hierop volledig te compenseren in de langetermijnbegroting.

Nogmaals, ons groene woonhart tussen de steden staat onder druk. Met deze begroting kunnen we investeren in de gepaste groei naar 75.000 inwoners en voor al deze mensen een prachtige, groene, veilige en rustige gemeente behouden met een dorps karakter.

Tenslotte willen we stilstaan bij een bijzonder jubileum. De democratie in Lansingerland functioneert omdat we 75 jaar geleden onze vrijheid herkregen hebben. Dat is het waard om gevierd te worden. Daar zijn allerlei plannen en lokale initaiteven voor en de VVD wil daar graag eenmalig een duw in de goede richting aan geven door de vieringen namens en voor al onze inwoners te ondersteunen. Hiervoor willen we €0,75 per inwoner beschikbaar stellen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *