VVD Lansingerland

Lansingerland is nog niet af!

Afgelopen dinsdag 18 oktober was er een commissievergadering over de begroting 2023-
2026 van de gemeente Lansingerland. Iedere partij heeft zijn oordeel over de begroting
geveld en zijn wensen kenbaar gemaakt. Zo ook de VVD bij monde van fractievoorzitter
Matthijs Machielse: “Lansingerland is nog niet af en dat zien we!”

Machielse ziet dat er veel goed gaat: “Veel van de plannen en ambities van de vorige
coalitie hebben hun plek gehouden in de begroting, aangescherpt en aangevuld door de
huidige coalitie.”

Zilvervloot van het Rijk
Dat er een sluitende begroting ligt, is volgens Machielse erg knap: “Daarbij heeft de
Zilvervloot van het Rijk wel geholpen. Maar dat terzijde. Als je terugkijkt was het pas een
paar maanden geleden dat er voor 2023 een structureel tekort werd voorzien van miljoenen
euro’s en dat zou alleen maar oplopen. De compensatie van het Rijk voor de tekorten op de
jeugdzorg en de gelden uit het Gemeentefonds waren hoogst onzeker. Tegelijk was het ook
onduidelijk hoe de economie zich zou ontwikkelen na de coronapandemie. In dat licht
kunnen wij ons vinden in de koers “better safe than sorry” en hebben we voorstellen gedaan
om de tekorten terug te dringen. En als je nog verder terugkijkt, is het natuurlijk een
huzarenstuk dat we 300 miljoen schuld teruggebracht hebben naar praktisch nul.”

Nog het nodige te verbeteren
Maar Machielse ziet dat er nog het nodige voor verbetering vatbaar is in Lansingerland: “We
hebben als VVD zeker nog ambities want onze gemeente is nog niet af. We willen van
donkere plekken af, nul verkeersslachtoffers door infrastructurele gebreken en ook de
aanpak van ondermijning kan op onze volledige steun rekenen.”

Aantal ambtenaren
Ook de gemeentelijke organisatie heeft de aandacht van de VVD: “Men hanteert een
benchmark van 7,5 ambtenaren per 1000 inwoners. Dat vinden we een te beperkte
onderbouwing. We vinden dat we moeten kijken naar de hoeveelheid werk en hoeveel en
welke ambtenaren daarvoor nodig zijn. En hoe zit het met de IT-systemen in Lansingerland?
Er zijn genoeg signalen dat IT en overheid vaak geen gelukkig huwelijk blijken.”

Lage lokale lasten
De VVD spant zich al jarenlang in voor zo laag mogelijke lokale lasten voor de
Lansingerlanders. Daar is goed nieuws over maar heeft Machielse er nog de nodige zorgen
over: “De door ons gevreesde structurele verhoging van de OZB is gelukkig van de baan.
Tegelijkertijd mogen wat de VVD betreft nieuwe ambities en uitbreiding van het aantal
ambtenaren niet leiden tot lastenverhoging. Dat is niet oke in deze tijd van constante inflatie,
hoge energieprijzen en de druk op het huishoudboekje van de Lansingerlanders.”

Veiligheid
Een ander terrein waar de VVD een speerpunt van maakt, is de veiligheid in Lansingerland.
“Onze BOA’s zetten zich enorm in om Lansingerland veilig en leefbaar te houden. Nu
Lansingerland groeit en er nieuwe maatschappelijke uitdagingen mogelijk aankomen zoals
een recessie en een nieuwe coronagolf, behoort uitbreiding van de BOA’s wat de VVD
betreft tot de mogelijkheden. En er staat een bezuiniging van tienduizend euro op
cameratoezicht die wat ons betreft van de baan moet.” Daar gaat volgens Machielse een
verkeerd signaal van uit.

Sinterklaas
En niet alle voorstellen hoeven veel geld te kosten: “Neem bijvoorbeeld de
Sinterklaasintocht. De organisatie ligt bij de winkeliersverenigingen en het wordt steeds
duurder. Een bijdrage van de gemeente van 3000 euro per dorpskern is in een begroting
van enkele honderden miljoenen een bedrag wat we makkelijk kunnen missen en waarmee
we duizenden kinderen een plezier doen.”

Het kan altijd mooier
Kortom, Lansingeland is nog niet af: “Het kan altijd mooier en daarom blijft de VVD zich
inzetten voor prettig wonen in onze gemeente.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *