VVD Lansingerland

Onze standpunten: het verkiezingsprogramma 2018-2022

de gemeente Lansingerland krijgt in 2018 het aantal wijkagenten waar ze recht op heeft.

in de komende jaren moeten de gemiddelde lokale lasten per inwoner terug naar het landelijk gemiddelde. 

de tevredenheid van ondernemers in Lansingerland moet omhoog: van een zes naar een 7,5.

om de armoedeval te voorkomen, verlaagt Lansingerland de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand van 115 naar 100 procent.

de Hergerborch wordt opgekocht en gesloopt door de gemeente. De locatie wordt gebruikt voor verbetering van de bereikbaarheid van het centrum van Berkel en Rodenrijs.

nul verkeersslachtoffers door infrastructurele gebreken en onoverzichtelijke verkeerssituaties

er komt een masterplan voor de verkeerscirculatie in de héle gemeente. Met oplossingen voor de korte en de lange termijn. Met aandacht voor veiligheid en bereikbaarheid.

de tien belangrijkste verkeersknelpunten voor mindervaliden en ouderen worden opgelost.

Lansingerland blijft het rijk houden aan de afspraken over de HSL.

de nieuwe A13/A16 mag niet méér overlast veroorzaken dan de huidige provinciale weg

het woningaanbod van Lansingerland bestaat voor maximaal 20 procent uit sociale huurwoningen.

bij de eerstvolgende keer dat de gemeente de afvalverwerking aanbesteedt, wordt na-scheiding het uitgangspunt. Het systeem van plastic afvalinzameling gaat zo snel mogelijk op de helling.

alle buitengebieden krijgen glasvezelverbindingen

veel meer bijstandsgerechtigden moeten aan het werk in de glastuinbouw.

minimaal 1 procent van het sportgeld wordt ingezet voor gehandicaptensport.