VVD Lansingerland

De leden, politici en bestuursleden van de VVD Lansingerland zijn mensen die net als u inwoners van Lansingerland zijn. Gemotiveerde liberalen die druk doende zijn om onze ambities waar te maken. Voor de VVD Lansingerland zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid de uitgangspunten.

Bruisende dorpskernen, lokaal kopen, lage lokale lasten, een veilig Lansingerland, een goed woonmilieu en behoud van groen, daar gaan we voor.