VVD Lansingerland

Participatie toekomst Rotterdam-The Hague Airport kan beter

(Door Eric Kampinga)

Thea van de Coevering is door college en raad gevraagd als bewonersvertegenwoordiger aan het door RtHA gestarte participatieproces deel te nemen. Het vliegveld streeft ernaar om met betrokkenen tot een bij de minister in te dienen voorkeursscenario te komen. Er moet immers een luchthavenbesluit (LHB) genomen worden. Vanwege de gevoeligheid werd het voorkeursscenario later omgedoopt tot Voorlopig Pakket Participatietraject RtHA (VPP).

Beeldvormingsavond
Het college wordt ambtelijk in het proces vertegenwoordigd door Ruud Horrijon, die ook een presentatie gaf.
Thea van de Coevering gaf een uitgebreide toelichting op het 2 dagen eerder (12 april) verschenen VPP en haar inbreng daarin. Ze benadrukte het eindproduct nog niet vastligt.
RTHA moet bij haar aanvraag uitgaan van het in de Luchtvaartnota vastgelegde beleid. Te weten, dat bij een nieuw luchthavenbesluit (LHB) sprake moet zijn van de feitelijk ervaren hinder en dat er voor de operatie op de luchthaven regionaal draagvlak moet zijn.

In de beeldvormende avond van oktober werd duidelijk stelling genomen t.a.v. verschillende punten. Inmiddels zijn in het VPP hierop diverse verbeteringen bereikt en ook voor andere punten, maar niet voor alle zaken. Thea van de Coevering omschrijft het VPP vooralsnog als het hoogst haalbare. Maar ook als de uiteindelijke resultaten voor een voorkeursscenario haars inziens onvoldoende bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat rondom de luchthaven zal ze haar steun er niet aan geven.

Debat bij RTV Lansingerland

Aangekondigd als ‘Rumoer in het Participatietraject RTHA. Wie vertegenwoordigt eigenlijk de inwoners van Lansingerland? Tekent de gemeentelijk vertegenwoordiger bij het kruisje? Leon Hoek (WIJ) en Matthijs Machielse (VVD) bespreken de stand van zaken’.
‘Rumoer’ verwijst naar de bijeenkomst van 14 april, die twee dagen voor het radiodebat plaatsvond. Op die avond zouden de bewoners van Lansingerland met de bewoners-vertegenwoordiger Thea van de Coevering in gesprek om haar ideeën en verbeterpunten mee te geven over het Voorlopig Pakket Participatietraject RtHA (VPP). Daar kwam weinig van terecht omdat de van binnen in en buiten onze gemeente in grote getale aanwezige leden van BTV (Bewoners tegen vliegtuigoverlast) de boventoon voerden. Voor andere geluiden uit de zaal was weinig belangstelling, evenals voor Thea van de Coevering.
Leon Hoek (WIJ) merkte op reëel tegen de luchthaven aan te kijken, hij merkt daarom op dat bij de stelling in Kieskompas “de gemeente Lansingerland moet zich inzetten om vliegveld RtHA te sluiten” meer dan 70 procent van de respondenten aangeeft het niet daarmee eens te zijn. Oók de grote meerderheid van de partijen is niet voor sluiting, wél voor handhaafbare en controleerbare aanpassingen voor vermindering van de vliegtuigoverlast.
Matthijs Machielse (VVD) bevestigt dat het participatieproject niet goed is verlopen. Zoals altijd moet aan de start goed worden vastgesteld wat de verwachting van de participatie is, wat wil je ophalen. Hij stelt daarom voor een nieuwe bewonersavond voor Lansingerlanders te plannen om nu wél de inwoners de gelegenheid te geven hun input te leveren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *