VVD Lansingerland

Zorgen over aanrijtijden ambulance blijven

In de Commissie Algemeen Bestuur is uitgebreid stilgestaan bij de kwaliteit van de acute ambulancezorg in Lansingerland. Uit de cijfers blijkt dat het precentage ambulances dat in Lansingerland op tijd komt ver onder het regionale gemiddelde ligt. Dit is voor de VVD onacceptabel. Daarom is zij akkoord met de zienswijze op het beleidsplan van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die de gemeenteraad gezamenlijk indient.

Tegelijkertijd blijkt uit de plannen van minister Kuipers van VWS dat er mogelijk nieuwe landelijke afspraken zullen komen over de acute (ambulance-)zorg. Dit betekent dat de inzet van acute hulp bepaalt wordt op basis van triage en zorgcoordinatie. Het is dan niet meer vanzelfsprekend dat een ambulance wordt gestuurd als ook op een andere manier vervoer mogelijk is. Ook betekent dit dat de aanrijtijden afhankelijk worden van de ernst van het gezondheidsprobleem en dus langer kunnen zijn dan 15 minuten, de huidige norm.

De VVD begrijpt dat dit uit efficiency- en effectiviteitsoverwegingen voor de zorg deze maatregelen genoemen worden. Hoe ze in de praktijk uit zullen pakken voor Lansingerland weet nog niemand. U kunt er op rekenen dat de VVD scherp zal toezien dat deze veranderingen niet zullen leiden tot nog verdere verslechtering van de acute zorg in Lansingerland.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *