VVD Lansingerland

Meldpunt Verkeer Lansingerland geopend

Door: Mauriel van As

Om overlast gevende en onveilige verkeerssituaties in kaart te brengen lanceert raadslid Mauriel van As het Meldpunt Verkeer Lansingerland. De VVD vindt het belangrijk om deze situaties goed in beeld te hebben en houden zodat er op tijd actie kan worden ondernomen. Dit sluit aan bij het behalen van de VVD ambitie van nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken.

Ga hier naar het meldpunt.

De langverwachte mobiliteitsvisie is op 27 januari behandeld in de gemeenteraad. De mobiliteitsvisie beschrijft hoe we aankijken tegen de ontwikkeling van verkeer en reizen tot 2040, en in het bijzonder hoe de gemeente de toenemende en veranderende behoefte aan vervoer ondersteunt. Het is een visie en helaas nog geen concrete uitvoeringsagenda.

Nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken

De verkeersveiligheid heeft dankzij het eerdere amendement van de VVD een prominente plek gekregen in de mobiliteitsvisie. We zijn natuurlijk heel blij dat de VVD ambitie van nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken zo prominent is overgenomen.

Dat er nu een visie ligt is mooi, maar concrete maatregelen zijn beter. De VVD kan niet wachten op deze maatregelen en een plan van aanpak om deze uit te voeren. De afgelopen jaren heeft ons raadslid Mauriel van As al best veel situaties aangekaart bij het college, en daarmee moet dringend wat worden gedaan. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze inwoners goed betrokken worden én hebben we hiermee als doel het college helpen bij het identificeren van overlast gevende en/of onveilige verkeerssituaties.

Meldpunt

Daarom lanceert Mauriel per direct het Meldpunt Verkeer Lansingerland voor al onze inwoners. Met dit meldpunt gaat de VVD overlast gevende en onveilige verkeerssituaties in kaart brengen zodat deze kunnen worden opgelost. Wanneer er voldoende meldingen binnenkomen dan kan Mauriel ook een zogenaamde heatmap maken waarop hotspots visueel maken wat waar speelt en wat de omvang van de overlast is.

Meer ruimte voor de auto

De VVD vindt dat er ruimte moet zijn en blijven voor de auto in onze gemeente. Hierbij is het van belang dat er zoals in de mobiliteitsvisie staat een categorie indeling van wegen met eigen maximumsnelheden is. In woonwijken is 30km/u nodig en passend. Wat ons betreft moeten de gebiedsontsluitingswegen een maximumsnelheid houden van 50km/u. Dit heeft te maken met doorstroom van verkeer maar ook met bereikbaarheid voor hulpdiensten. Onze gemeente ligt centraal en bestaat uit dorpen in een omgeving met een landelijk karakter. Het is voor veel mensen noodzakelijk dat zij een auto hebben om naar hun werk te gaan bijvoorbeeld. Maar ook om hun boodschappen te kunnen doen of om mantelzorg te verlenen is een auto vaak nog onontbeerlijk.”

Wellicht komen er in de toekomst alternatieven, maar wat ons betreft moeten die zich vooral ook bewijzen voordat mensen hun auto laten staan of weg zouden doen. Het is niet aan de gemeente om mensen uit de auto te dwingen. Om dit kracht bij te zetten heeft de VVD een amendement genaamd ‘Ruimte voor de auto in Lansingerland’ ingediend. Met dit amendement wordt er nog voldoende ruimte gehouden om de auto te houden en te kunnen blijven gebruiken. Dit amendement is met een meerderheid aangenomen in de raadsvergadering van 27 januari. Daarmee heeft de VVD geborgd dat onze huidige en toekomstige inwoners nog gewoon van hun auto gebruik kunnen blijven maken de komende jaren.

Parkeernormen

Verder was de VVD mede-indiener van amendement over het hanteren van de huidige parkeernormen (en dus niet verlagen) en het borgen dat parkeren in onze gemeente overal gratis blijft. De Lansingerlandse VVD vindt het belangrijk dat in de parkeerbehoefte van onze inwoners en ondernemers wordt voorzien. Met deze amendement is ervoor gezorgd dat er voldoende plek blijft voor parkeren in bestaande wijken en bij de dorpscentra, en dat dit gratis blijft.

Wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar communicatie@vvd-lansingerland.nl.