VVD Lansingerland

Veilig verkeer rond de basisschool IKC de Gouden Griffel in de Westpolder

VVD en Leefbaar 3B vinden de gevaarlijke situatie voor schoolgaande kinderen onacceptabel, dit moet snel door het college opgelost worden. Hiervoor hebben VVD en Leefbaar 3B hebben gezamenlijk een motie ingediend over de verkeersonveiligheid rond basisschool IKC de Gouden Griffel in de Westpolder. 

Zo is het van groot belang dat het bouwverkeer en gewoon verkeer gescheiden worden en dat ook de bouwbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor de veilige uitvoering van de afspraken. Daarnaast is het van belang dat er een goede communicatie tot stand komt met de gemeente, de ouders, de scholen en de bouwbedrijven, iets wat tot op de dag van vandaag nog ontbreekt.

In de motie, ondertekend door Juval Pat El (VVD) en Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B), wordt geconstateerd dat:

  • De veiligheid van schoolgaande kinderen de hoogste prioriteit heeft in de gemeente Lansingerland
  • Bij basisschool IKC de Gouden Griffel, het bouwverkeer kruist en samengaat met schoolgaand verkeer waardoor er onveilige situaties ontstaan.
  • Gemaakte afspraken om het bouwverkeer zoveel mogelijk te scheiden van het schoolverkeer niet worden nagekomen. Afspraken dat er geen bouwverkeer rond begintijden en uitgaan van de school plaats vindt, worden niet nagekomen.
  • De bouwwerkzaamheden rond de school zullen nog enkele jaren duren.

De motie is door de gemeenteraad unaniem aangenomen en verzoekt het college

  • Direct bij de projectontwikkelaar de gemaakte afspraken voor bouwverkeerstijden af te dwingen.
  • Voor de resterende bouwperiodes samen met de projectontwikkelaar, school, ouders en omwonenden een duurzaam plan te maken voor verkeersveiligheid en dit binnen vier weken terug te rapporteren aan de raad.
  • De communicatie vanuit de gemeente met de school betreffende de verkeersveiligheid goed te regelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *