VVD Lansingerland

VVD Lansingerland wil nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken

Door een unaniem gesteund amendement van raadslid Mauriel van As is de verkeersveiligheid vanaf nu het eerste uitgangspunt in de mobiliteitsvisie van de gemeente. De VVD heeft daarmee de ambitie uit het verkiezingsprogramma van nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken weer op de agenda gezet. 

Door Mauriel van As 

De lang verwachte mobiliteitsvisie voor de gemeente stond in maart op de agenda. De mobiliteitsvisie beschrijft hoe we aankijken tegen de ontwikkeling van verkeer en reizen tot 2040 en in het bijzonder hoe de gemeente de toenemende en veranderende behoefte aan vervoer ondersteunt. Hierin was verkeersveiligheid nog niet opgenomen. Een reden voor Mauriel om hiervoor in de Commissie Ruimte aandacht te vragen.  

Om dit kracht bij te zetten, diende hij in de gemeenteraadsvergadering van 25 maart een amendement in dat unaniem werd aangenomen. Met dit amendement “Vóór Verkeersveilige Doorstroming” (VVD) wordt verkeersveiligheid als extra nieuw eerste uitgangspunt aan de mobiliteitsvisie toegevoegd. Het vat samen waar de VVD-fractie voor staat: reizen in, van en naar onze gemeente zonder onnodige vertraging op een verkeersveilige wijze voor alle verkeersdeelnemers. 

Door het amendement zijn er nu concrete regels vastgelegd voor verkeersveiligheid op het gebied van gedrag, educatie, inrichting van wegen en straten (inclusief bebording), handhaving en betrekken van instanties zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. 

Naast dit amendement was de VVD ook mede-indiener van het amendement over parkeren. Het is namelijk belangrijk dat in de parkeerbehoefte van onze inwoners en ondernemers wordt voorzien. Met het amendement zorgen we ervoor dat er voldoende parkeerplekken blijven in de bestaande wijken en bij de dorpscentra. 

—— 

Aan de mobiliteitsvisie wordt door het amendement de volgende tekst toegevoegd: 

Uitgangspunt 1: We gaan voor nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken 

a) Verkeersveiligheid zien we, zeker vanwege de toenemende mobiliteit in de regio, als heel belangrijke pijler onder een gezonde en plezierige openbare ruimte. Het wegnemen van risico’s en het faciliteren van een prettig weggebruik is essentieel. 

b) De zwakkere verkeersdeelnemers (fietsers, wandelaars) en minder validen krijgen expliciet de aandacht in het verkeersveiligheidsbeleid 

c) Gedrag en bewuste deelname aan het verkeer is een belangrijk onderdeel van verkeersveiligheid. We investeren dan ook in educatie van onze inwoners en in het bijzonder kinderen in samenwerking met de scholen en sportverenigingen. 

d) De verkeersveilige fysieke inrichting van wegen en straten is een belangrijk onderdeel van verkeersveiligheid. We streven naar eenduidige en eenvoudige weginrichting en bebording in overeenstemming met geldende regels en richtlijnen. 

e) Handhaving is belangrijk voor het borgen van de verkeersveiligheid. 

f) Platforms en belangengroepen, zoals o.a. de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland worden betrokken bij het opstellen van de mobiliteitsvisie. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *