VVD Lansingerland

Lansingerlanders met een urgentieverklaring moeten als eerste een huis krijgen!

(Door: Marloes Draak en Eric Kampinga)
De VVD Lansingerland heeft antwoord gekregen op onze raadsvragen over de voorrang die vluchtelingen met een verblijfsvergunning krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning.

Dertig procent  sociale huurwoningen naar urgenten en vluchtelingen

Het blijkt inderdaad zo te zijn dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning direct worden bemiddeld voor een woning. Bovendien blijven deze woningen  buiten het openbare aanbod op Woonnet Rijnmond. Ze zijn niet beschikbaar voor andere woningzoekenden. In totaal wordt ongeveer dertig procent van alle sociale huurwoningen toegewezen aan mensen met een urgentieverklaring en aan vluchtelingen. De overige 70% gaat naar reguliere woningzoekenden, waarvan de helft naar Lansingerlanders.

Wettelijke verplichting om vluchtelingen te huisvesten

Met een motie van de VVD besloot de Tweede Kamer al in 2015 vluchtelingen met een verblijfsvergunning ‘als voorrangscategorie uit de Huisvestingswet te schrappen’. De VVD Lansingerland wil dit uitvoeren, waarbij we snappen dat als Lansingerland van het Rijk de opdracht krijgt om vluchtelingen op korte termijn te huisvesten dit uitgevoerd moet worden. Op zichzelf is dat begrijpelijk. Nederland biedt op basis van strenge toelatingseisen een veilig thuis aan mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Wij eisen van deze mensen dat zij integreren, de taal leren, werken en naar school gaan. Dat doe je het beste midden in de samenleving en niet in een AZC.

Urgentieverklaring moet het zwaarst wegen

Wat wij echter niet acceptabel vinden, is dat Lansingerlanders met een urgentieverklaring (bijvoorbeeld wegens huiselijk geweld of medische situatie) wel voorrang krijgen, maar niet kunnen kiezen uit alle beschikbare woningen, omdat een deel van het aanbod apart wordt gehouden voor vluchtelingen. Daardoor moeten zij mogelijk een woning in de regio buiten Lansingerland accepteren. Wij vinden het ook niet eerlijk dat reguliere woningzoekenden jarenlang op een wachtlijst staan en nog langer moeten wachten omdat vluchtelingen direct een huis toegewezen krijgen. De oplossing hiervoor is extra capaciteit aan (tijdelijke) huisvesting.

Bespreken met de Gemeenteraad en de wethouder

Wij hebben de wens dit onderwerp te bespreken in de Gemeenteraad. Het is een complexe zaak, waarin ook in regionaal verband meerdere partijen verbonden zijn. Om de voorrangsregeling aan te passen moet de Woonverordening worden aangepast, en daarvoor is een meerderheid in de Gemeenteraad nodig. Wij zetten daarom in op het verkrijgen van draagvlak voor een eerlijker verdeling van sociale huurwoningen en tegelijkertijd op het realiseren van tijdelijke huisvesting. 

Op die manier hopen wij voldoende steun te krijgen om de voorrangsregeling af te schaffen of zodanig aan te passen dat in ieder geval mensen met een urgentieverklaring als eerste een woning kunnen krijgen binnen onze eigen gemeente.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij onze raadsleden Marloes Draak of Eric Kampinga. 

Een link naar naar het document met de volledige raadsvragen en de antwoorden daarop vindt u hier: 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *