VVD Lansingerland

[update] VVD Lansingerland staat pal achter bod sociale woningbouw

(Door: Eric Kampinga)
De VVD Lansingerland steunt het bod van 1.020 sociale woningen dat tot 2030 extra gebouwd wordt. Dit bod heeft wethouder Kathy Arends namens de gemeente uitgebracht bij de onderhandelingen met de regio Rotterdam. De provincie Zuid/Holland verlangt nu echter ca. 3.000 extra sociale woningen in Lansingerland. Ook de andere coalitiepartners in Lansingerland willen blijven bij een uitbreiding van de woningvoorraad met 1020 sociale woningen.

Het coalitieakkoord is duidelijk. Lansingerland groeit in een passend tempo naar een omvang van ruim 60.000 naar 75.000 inwoners. De plancapaciteit van in totaal 4.000 tot 7.000 woningen wordt in de eerste plaats ingezet om de huidige inwoners van Lansingerland aansprekende en bereikbare woningen te bieden. In ruim opgezette wijken waarin sociale veiligheid en leefbaarheid prioriteit krijgen. Woongebieden die passen in het dorpse karakter van de kernen waarmee ze verbonden zijn. Met een grote variëteit aan woningen in verschillende prijsklassen, zowel koop als huur.

Dat wil zeggen dat wat de VVD betreft we primair bouwen voor onze eigen behoefte. Dat doen wij ter versterking van de woon- en leefmilieus, het realiseren van een gevarieerd woningaanbod. Met de bouw van middeldure huurwoningen bevorderen we de doorstroming van scheefwoners uit sociale woningen en komen deze woningen optimaal beschikbaar voor de doelgroep. Daarbij respecteren wij uiteraard de lopende afspraken in regionaal verband.

Meer ruimte voor starters

We willen dus een grote variëteit in prijsklassen, zowel koop als huur. Voor starters en voor hen die willen doorstromen naar een woning die past bij de volgende fase van het leven. Zo ontstaat er nog meer ruimte voor starters en jonge gezinnen met een al dan niet krappe beurs om een woning te vinden in onze veelzijdige gemeente. We houden vast aan een percentage van 20% sociale woningbouw over de gehele gemeente en dus ook in de nieuw te ontwikkelen wijken. Het dorpse en groene karakter van de gemeente en de kernen willen we behouden en versterken.

In verband met de inzet op een groter aanbod van starterswoningen en jongerenhuisvesting wordt met een bestuurlijke opdracht van Lansingerland en Zoetermeer een alternatief programma voor Bleizo-West onderzocht. Voorwaarde is behoud van een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Tot slot, bij de onderhandeling met de provincie wordt nu nagegaan of bij inbreidlocaties in de bestaande kernen en bijvoorbeeld bij nieuw te onderzoeken jongeren- en ouderenhuisvesting in Bleiswijk extra sociale woningen wenselijk zijn.

Ambitieuze plannen

Het bod van 1.020 extra sociale woningen is gebaseerd op de eigen behoefte (uitbreiding met 280 sociale woningen) met daar bovenop nog 740 om aan de regionale wens van meer spreiding vanuit Rotterdam tegemoet te komen. Volgens directeur Hanneke Vliet Vlieland van 3B Wonen zijn dit “ambitieuze plannen waaraan 3B Wonen met een huidig woningenbestand van 4.300 huurwoningen vorm moet gaan geven”. In de door de corporatie georganiseerde ‘Dialoog sociale huur’ was de conclusie dat het in overleg met de gemeente vastgestelde bod realistisch is en vooral voorspoedig uitgevoerd moet worden. De provincie geeft aan dat er in 2030 in de gehele regio voldoende sociale woningen zijn ondanks sloop in Rotterdam van duizenden stuks. Toch wil de provincie nog eens extra 2.000 sociale woningen in Lansingerland om de spreiding ‘gelijkmatiger’ te maken. 

Dat is wat de VVD Lansingerland betreft niet nodig en niet aan de orde. Het huidige bod past bij Lansingerland  en bij de (regionale) woningmarkt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *