VVD Lansingerland

Zorgen om controle op sociaal domein

De Rekenkamer van onze gemeente maakt zich zorgen over de controle op het sociaal domein. Uit een rapport blijkt dat de dienstverlening niet of nauwelijks objectief wordt beoordeeld, met alle risico’s van dien. De bedoelingen zijn goed, maar de cijfers ontbreken voorlopig – zeer tot onze ergernis.

De Rekenkamer heeft onlangs onderzocht hoe de gemeente Lansingerland met de organisaties in het Sociale domein afspraken heeft gemaakt. Sinds vorig jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben en de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een kwetsbare groep Lansingerlanders dus.

De Rekenkamer concludeert dat het college in geen van de onderzochte overeenkomsten afspraken heeft gemaakt over de resultaten. Ook de monitoring op de resultaten zijn niet op orde. En bovenal is de kwaliteit van de dienstverlening onvoldoende geborgd. Hoe kan je nou als je een contract aangaat geen afspraken maken over wat je wilt bereiken?

De VVD vindt dat de Rekenkamer goede aanbevelingen heeft gedaan. Wij constateren dat het college onze motie ‘Outcomeciriteria’ die door de hele raad anderhalf jaar geleden is aangenomen, niet heeft uitgevoerd. Het college wekt evenmin de indruk er eerdaags flink mee aan de slag te gaan. Dit vinden wij een slechte zaak.

Wij willen als VVD dat er een hoge kwaliteit van zorg en begeleiding aan onze inwoners wordt geboden en dat zij tevreden zijn. Dit weten we nu niet. We kunnen als raad niet sturen en niet controleren. We hebben geen informatie. De raad en het college zelf, worden door deze contracten buitenspel gezet. Hierdoor kunnen we onze taak niet naar behoren uitvoeren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *